LOT poprawia wynik finansowy

archiwum LOT

Kwota, o jaką Polskie Linie Lotnicze LOT poprawiły swój wynik finansowy na działalności podstawowej w okresie styczeń-listopad 2013 roku, w porównaniu do kwoty zapisanej w Planie Restrukturyzacji, to 111 milionów złotych.

Według aktualnej prognozy, polski przewoźnik zakończy ten rok z niewielką stratą
na działalności operacyjnej na poziomie około 20 milionów złotych. To o 122 mln zł lepszy wynik niż zakładał Plan Restrukturyzacji, który przewidywał 142 mln zł straty na koniec 2013 roku. Szczególnie dobry był trzeci kwartał, w którym LOT wypracował zysk
na działalności podstawowej na poziomie 100,5 mln PLN, wobec 20,0 mln PLN w 2012r. (wzrost o 402 proc.).
Warto podkreślić, że podpisane w poniedziałek porozumienie z Boeingiem regulujące spór dotyczący okresu, gdy Dreamlinery LOT-u nie wykonywały rejsów dalekodystansowych, ma niewielki wpływ na dane za rok 2013. W większości wpływ tej umowy na wynik będzie widoczny dopiero w 2014 roku.

Dreamlinery są obecnie mocnym atutem przewoźnika w stosunku do konkurencyjnych linii. Dzięki tej maszynie, aż o 82 proc. wzrosła w okresie styczeń-listopad br. (w porównaniu do 2012 roku) liczba pasażerów w klasie Biznes oraz Premium.
Co istotne, od momentu operowania na Dreamlinerach, od lipca br., dynamiki wzrostu przekraczają 100 proc., co potwierdza zaufanie podróżnych do bezpieczeństwa i komfortu tego samolotu.
Satysfakcjonujący jest również wskaźnik „load factor” (czyli obłożenia miejsc
w samolotach), który wyniósł 77 proc. Warto dodać, że w szczycie sezonu – w ciągu letnich miesięcy load factor dla Dreamlinera wynosił ponad 90 proc.

Przewoźnik spodziewa się również w najbliższym czasie sygnałów ze strony Komisji Europejskiej co do założeń Planu Restrukturyzacji. Plan, złożony przez Ministerstwo Skarbu Państwa do KE 20 czerwca br., zawiera szereg strategicznych kroków dotyczących przyszłości LOT-u. Jednym z jego filarów jest modernizacja floty przewoźnika oraz efektywne wykorzystanie samolotów, z podkreśleniem dominującej roli Dreamlinerów jako floty dalekodystansowej. Jednocześnie, restrukturyzacja spółki oparta jest na wdrażaniu szeregu inicjatyw prosprzedażowych, które mają przynieść LOT-owi oszczędności jak i dodatkowe przychody.