Łomża promuje się Paszportem Turysty

Promocja Ziemi Łomżyńskiej za pomocą Paszportu Turysty
Zaproszenie Prezydenta Łomży do korzystania z Paszportu/fot. archiwum Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Łomżyńska

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska wydała poszerzoną II. edycję „Paszportu Turysty – odkrywcy królewskiego miasta Łomży”. W 32. stronicowym przewodniku po Łomży zawarto syntetyczny opis 25 wiodących kulturowych atrakcji miasta, wzbogacony koordynatami systemu GPS oraz indywidualnymi kodami QR atrakcji.

Samo wydawnictwo zostało wydane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego Łomży i jest wygodnym dla turystów narzędziem promocji turystycznej oraz szerokiej popularyzacji historii Łomży.

Wydaniu drugiej edycji Paszportu towarzyszy również konkurs, w którym dla turystów – “odkrywców” atrakcji przewidzianych jest 10 kompletów nagród, składających się z dedykowanego kubka z nadrukiem i magnesu. Paszport dostępny jest u 15. partnerów LOT Ziemia Łomżyńska, jak również można go pobrać za pośrednictwem strony internetowej www.zasmakujwlomzy.pl.

Festiwal „Szanty nad Narwią” zakotwiczył w Porcie Łomża