Łomża ma swój Paszport Turysty

600-letnia Łomża dołączyła do szeregu miast i regionów, które jako narzędzia do promocji swoich walorów kulturowych używają formuły Paszportu Turysty. Miasto książąt mazowieckich i Hanki Bielickiej w pierwszej edycji swojego paszportu, którego wydawcą jest Łomżyńska Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska, przybliża turystom swoje wiodące atrakcje turystyczne.

Wydane w ekskluzywnej formule bezpłatne wydawnictwo jest odpowiedzią na pojawiające się od dłuższego czasu pośród turystów zapotrzebowanie na mini przewodnik, który podpowie im w uproszczony sposób, które spośród zabytków łomżyńskich „obowiązkowo wypada” odwiedzić.

W paszporcie umieszczonych zostało 15. wybranych łomżyńskich atrakcji turystycznych, do których został dodany opis i miejsce na unikalną pieczątkę.

Posiadacze paszportu, którzy zgromadzą komplet pieczątek będą mogli wziąć udział w losowaniu nagród związanych z historią miasta. Wydawnictwo w nakładzie 1000 egz. uzupełnia funkcjonujący na terenie Łomży system informacji turystycznej, którego elementami są wytyczone szlaki historyczne z tablicami informacyjnymi.

Dystrybucja paszportu odbywa się poprzez współpracę z kilkunastoma partnerami projektu, którymi są wiodące w obsłudze ruchu turystycznego muzea, hotele, restauracje i inne uczęszczane przez turystów miejsca. Wszelkie informacje związane z Paszportem Turysty, jak również możliwość pobrania go w systemie online, możliwe jest również za pośrednictwem specjalnie dedykowanej projektowi strony internetowej www.zasmakujwlomzy.pl.