Liptów – znowu ponad milion euro z turystyki

archiwum SACR

Drugi rok z rzędu słowacki Liptów odnotował ponad milion euro z noclegów turystów. W 2016 było to 1 135 440 euro.

Od 2011 regionalna organizacja ruchu turystycznego regionu Liptov analizuje zyski z turystyki przyjazdowej i od tego roku wzrosły one o ponad 200 proc.

Ján Blcháč, prezes zarządu regionalnej organizacji ruchu turystycznego regionu Liptov, powiedział: “Dane z noclegów sa dobrym miernikiem popularności naszego regionu. Najważniejsze jest dla nas, że trend wzrostowy jest stały i długoletni. W porównaniu z rokiem 2015 wyniki są lepsze o 7,66 proc. Wszyscy w regionie pracują nad likwidacją szarej strefy, goście i gospodarze żerujący na niej psują wizerunek regionu niskim poziomem usług i nierealnymi cenami.”

W 2016 roku najlepsze wyniki finansowe odnotował Dolina Demianowska – 387 tys. euro. Za nią uplasowały się: Liptowski Mikulasz – 208 tys. euro (wzrost o 12,7 proc.) i Liptowski Jan – 182 tys. euro (wzrost o 15 proc.).

Darina Bartková, dyrektor regionalnej organizacji ruchu turystycznego regionu Liptov, dodała: “Zimą nasi goście ponownie mogą korzystać z bezpłatnych skibusów dowożących do stacji narciarskich, do aquaparku a także do centrów miast. W tym roku planujemy rozbudowę infrastruktury turystycznej, w tym tras rowerowych a także mocna akcję promocyjna na tradycyjnych rynkach – w Polsce, Czechach i oczywiście na Słowacji, ale również w krajach nadbałtyckich, Wielkiej Brytanii i krajach skandynawskich.”

Zyski z turystyki pomogą regionowi Liptów otrzymać większą dotację rządową na rozwój ruchu turystycznego, może ona wynieść ok 900 tys. euro.