Lewica: turystyka to ważna gałąź gospodarki

archiwum sejm.gov.pl

Jak obiecaliśmy, dajmy szanse komitetom wyborczym odpowiedzieć na pytania, które zadaliśmy im pisemnie ponad miesiąc temu. Dopiero po naszym artykule “Politycy mają gdzieś turystykę” otrzymaliśmy odpowiedzi z dwóch komitetów, które w swoich programach nie zająknęły się o turystyce. W imieniu Lewicy odpowiedziała Maria Popczyk z zespołu programowego. Gratulujemy lapidarności.

Na pakiet naszych 10 (słownie dziesięciu) pytań otrzymaliśmy odpowiedź:

Mamy świadomość, że turystyka to ważna gałąź gospodarki, a także wehikuł dla rozwoju kultury. W tych częściach naszego programu turystyka zyskuje wiele korzyści, np. większe dofinansowanie w ramach dostępu do kultury czy mniejszy ZUS także dla przedsiębiorców zajmujących się turystyką.