Łączenie pracy z odpoczynkiem. Bleisure jako kierunek rozwoju konferencji stowarzyszeniowych

Najnowsze badanie “Bleisure in Association Conferences” skupia się na zmieniających się aspektach konferencji stowarzyszeniowych. Przeprowadzone wśród planistów tego typu wydarzeń badanie ukazuje ewolucję podejścia do bleisure.

Osoby korzystające z bleisure (business + leisure) to osoby, które dodają dodatkowe dni do swojego udziału w konferencji lub podróży służbowej, aby cieszyć się rozrywką, zwiedzaniem, aktywnościami sportowymi, czy po prostu relaksem, zamieniając swój wyjazd służbowy w pełnowartościowe czas odpoczynku.

Od momentu złagodzenia restrykcji podróżnych związanych z pandemią, bleisure zyskuje na popularności w Europie i poza nią, ponieważ coraz więcej osób decyduje się wydłużać swoje podróże służbowe w celach rekreacyjnych. Ze względu na liczbę uczestników, jakie przyciągają, konferencje stowarzyszeniowe mają potencjał istotnego przyczyniania się do rozwoju trendu bleisure, wspomagając jednocześnie turystykę w miejscach, gdzie odbywają się te wydarzenia.

Raport „Bleisure in Association Conferences”

Raport zatytułowany „Bleisure in Association Conferences” przedstawia wyniki pierwszego badania planistów konferencji stowarzyszeniowych na świecie, które skupiają się na ich podejściu do spędzania dodatkowych dni na aktywnościach rekreacyjnych w miejscach konferencji. Ankieta bada również obecne trendy dotyczące organizacji wycieczek przed i po konferencji, a także programów dla towarzyszy.

Dla większości respondentów idealna konferencja stowarzyszeniowa łączy pracę i wypoczynek. Osiągnięcie równowagi między możliwościami nawiązywania kontaktów z uczestnikami wydarzenia a odkrywaniem miejsca to optymalny scenariusz. Atrakcyjność miejsca jest oceniana na podstawie szerokiego zakresu czynników, obejmujących możliwość przedłużenia podróży poza okres konferencji oraz dostęp do różnorodnych aktywności, takich jak kulinaria, wino, historia, kultura i atrakcje turystyczne.

Jedna trzecia respondentów zgłosiła, że atrakcje miast kongresowych są dla nich bardzo ważnym czynnikiem przy wyborze miejsc na swoje wydarzenia. Mniej niż jedna piąta badanych planistów konferencji stwierdziła, że atrakcje są dla nich całkowicie nieistotne.

Na pytanie o oszacowanie średniego odsetka uczestników konferencji, którzy zazwyczaj zostają dłużej w miejscu przeznaczenia z powodów rekreacyjnych, ponad jedna piąta respondentów przyznała, że nie wie, ponieważ to coś, czego nie mierzą. Jednak ponad jedna trzecia respondentów zgłosiła, że 30 proc. lub więcej ich uczestników spędza dodatkowe dni w miejscu konferencji na aktywnościach rekreacyjnych, przed lub po wydarzeniu.

W odpowiedzi na pytanie, czy bleisure był rosnącym zjawiskiem wśród uczestników ich konferencji, dwie najczęstsze odpowiedzi to rośnie (około 30 proc. respondentów) lub pozostaje bez zmian (około 30 proc. respondentów). Niemniej jednak prawie 20 proc. zgłosiło, że bleisure jako aktywność zmniejsza się wśród ich uczestników konferencji, głównie z powodu wyzwań finansowych, wzrostu presji zawodowej lub obowiązków rodzinnych.

Wyniki badań przedstawione w raporcie bleisure na konferencjach stowarzyszeniowych są ważne dla convention bureaux i biur marketingu miejsc oraz dla planistów konferencji, jeśli chodzi o aktualne podejście członków stowarzyszenia do dodawania elementów bleisure do wydarzeń, w których uczestniczą.

Podsumowanie kluczowych wniosków z badania

  • Boom w bleisure: zniesienie ograniczeń po pandemii Covid-19 napędza wzrost w trendzie bleisure, przekształcając podróże służbowe w pełnowartościowe doświadczenia połączone z odpoczynkiem.
  • Znaczenie destynacji: jeden na trzech planistów priorytetowo traktuje atrakcje turystyczne i inne przy wyborze lokalizacji konferencji, kwestionując tradycyjne normy wyboru.
  • Rosnące zjawisko: około 30 proc. planistów stowarzyszeniowych dostrzega wzrastającą tendencję do uczestnictwa w aktywnościach Bleisure, dodając nowy wymiar do tych wydarzeń.
  • Wyzwania pracy a życia prywatnego: niemniej jednak, prawie 20 proc. zgłasza spadek zainteresowania bleisure, przypisując go ograniczeniom finansowym, presji zawodowej lub obowiązkom rodzinnym.
  • Brak danych: ponad 20 proc. planistów nie śledzi pobytów uczestników wydarzeń w kontekście rekreacyjnym, co wskazuje na brak zrozumienia zachowań uczestników.

Bleisure w Polsce

W raporcie dwie strony zostały poświęcone Polsce w artykule zatytułowanym “The Rise of Bleisure Travel in Poland: A Perspective from Industry Experts”. W podróżach służbowych pojawia się nowy trend, który zaciera granice między pracą a wypoczynkiem. “Bleisure”, czyli połączenie biznesu i wypoczynku, zdobywa popularność. Paula Fanderowska, prezeska zarządu Polskiego Stowarzyszenia Konferencji i Kongresów Polskich (SKKP), oraz Aneta Książek, kierowniczka Poland Convention Bureau (Polska Organizacja Turystyczna), dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat tego ewoluującego trendu w przemyśle spotkań i wydarzeń. Więcej informacji w raporcie.

Cały raport można przeczytać tutaj.