Kto w MSiT zajmie się turystyką?

archiwum MSiT

Jarosław Stawiarski, wiceminister, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki został zarekomendowany przez Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości na marszałka województwa lubelskiego. To oznacza, że odejdzie z MSiT, w którym nadzorował sprawy związane z turystyką.

Przypomnijmy, że w ramach „odchudzania resortów” zarządzonego przez premiera Morawieckiego, 21 marca Dariusz Rogowski, podsekretarz stanu w MSiT odpowiedzialny za turystykę został odwołany ze swojego stanowiska, na którym pracował od lipca 2017 roku (dwa miesiące później został mianowany dyrektorem generalnym w MSiT).

Od tej pory w resorcie nie ma oficjalnie wiceministra ds. turystyki.

W trzyosobowym kierownictwie MSIT turystyką zajmował się właśnie Stawiarski.

W resorcie trwają prace (na razie na etapie prekonsulatcji i konsultacji oraz tworzenia tzw. Białej Księgi) nad dwoma ważnymi dla branży turystycznej: o systemie promocji turystyki w Polsce oraz o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Czy kolejne zawirowanie kadrowe nie spowolni tych i tak mozolnie prowadzonych prac?

Przypomnijmy, że minister sportu i turystyki Witold Bańka ogłosił, że podjął decyzję o kandydowaniu na stanowisko przewodniczącego Światowej Agencji Antydopingowej. Wybór nowego szefa WADA odbędzie się w Katowicach podczas Światowej Konferencji Antydopingowej 5-7 listopada 2019 roku oraz, ze jeśli zostanie wybrany, zrezygnuje z kierowania resortem.

Należy się obawiać, że dopiero jego następca może przyspieszyć prace nad wspomnianymi projektami ustaw.