Krótka kariera wicedyrektor od turystyki w MSiT

Mianowana trzy tygodnie temu wicedyrektorką Departamentu Turystyki w MSiT Karina Rybarczyk nie piastuje już tego stanowiska. Ze stanowiskiem pożegnał się też Piotr Kudelski, dyrektor Departamentu Prawnego w MSiT.

Karina Rybarczyk objęła stanowisko wicedyrektor pod koniec marca, niemal od razu po zatrudnieniu w Departamencie Turystyki. Redakcja portalu WaszaTurystyka.pl dotarła do kopii jej Curriculum Vitae, z którego dowiadujemy się, jakie było jej doświadczenie zawodowe zanim trafiła do resortu.

Wyższe studia ukończyła w 2017 i był to kierunek turystyka i rekreacja ze specjalnością „zarządzanie i administracja” w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie. Przedtem w latach 1996 – 2009 przebywała we Włoszech, gdzie zajmowała się: „opieką nad osobami starszymi, pracą w sektorze restauracyjnym, współorganizacją Kongresu Stomatologicznego i organizacją wycieczek indywidualnych po Polsce.

W 2014 roku była opiekunem kolonii, odbywała praktykę w hotelu Aquarius w Kołobrzegu i praktykę w Pyrlandia Boogie – Strefa Spadochronowa Michałków. W 2015 roku odbyła staż w UM Zamościa, a od 2015 pracowała w tamtejszym Centrum Informacji Turystycznej.

A w marcu 2018 roku została wicedyrektorką Departamentu Turystyki w MSiT i na tym stanowisku przepracowała nieco ponad trzy tygodnie.

Ze stanowiskiem pożegnał się też Piotr Kudelski, Dyrektor Departamentu Prawnego w MSiT, który dał się zapamiętać w branży turystycznej swoimi wystąpieniami na posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych w sprawie Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zastąpiła go Joann Olszewska, która była przedtem naczelnikiem Wydziału Prawno-Legislacyjnego w tym departamencie.