Krakowska Folia Turistica nagrodziła najlepsze artykuły 2016 roku

Czasopismo „Folia Turistica” – wydawane przez Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie – ogłosiło laureatów trzeciej edycji konkursu na najlepszy artykuł roku opublikowany tym piśmie.

Wyboru dokonali członkowie Rady Naukowej i Kolegium Redakcyjnego czasopisma.

Zwycięzcą tej edycji konkursu, która dotyczyła prac opublikowanych w 2016 roku, został artykuł pt. „Wykorzystanie nowych technologii i informacji do opisu przestrzeni turystycznej” autorstwa dr Justyny Majewskiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), dra Tomasza Napierały (Uniwersytet Łódzki) i mgra Macieja Adamiaka (Harman International). Zwycięski artykuł, zamieszczony w numerze 41–2016, otrzymał 63 punkty (8 nominacji).

Na drugim miejscu uplasował się artykuł pt. „Rola czasopism naukowych w transferze wiedzy w turystyce” autorstwa prof. nadzw. dr hab. Wiesława Alejziaka (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie) i prof. dr hab. Stanisława Liszewskiego (Uniwersytet Łódzki). Artykuł ten, opublikowany w numerze 41–2016, uzyskał 46 punktów (7 nominacji).

Na trzecim miejscu znalazł się artykuł pt. „Zwiedzanie dźwiękami. Muzyczne podróże po Lizbonie”, którego autorką jest dr Karolina Golemo (Uniwersytet Jagielloński). Artykuł ten, opublikowany w numerze 39–2016, zgromadził 25 punktów (3 nominacje).

Nagrodzone artykuły, wraz z pełną zawartością poszczególnych numerów czasopisma, są dostępne na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.folia-turistica.pl w zakładce „Numery archiwalne”.