Kraków zaprasza na Kongres Turystyki Medycznej

Kongres Turystyki Medycznej już 2 grudnia

V Kongres Turystyki Medycznej: Nowe wyzwania, nowe perspektywy odbędzie się w formule online 2 grudnia.

Jak podkreślają organizatorzy, Urząd Miasta Krakowa oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, tegoroczny Kongres Turystyki Medycznej nabiera szczególnego znaczenia w kontekście aktualnej sytuacji branż szczególnie zagrożonych COVID-19. Skłania ona do poszukiwania kolejnych, dostosowanych do warunków, narzędzi wspierania turystki w Krakowie.

Ideą przewodnią tegorocznej edycji Kongresu jest bezpieczeństwo, które tak trudno wszystkim osiągnąć w sytuacji pandemicznej, z jaką się wszyscy zmagamy.

Organizatorzy przedstawicieli i pracowników szeroko pojętej turystyki medycznej, m.in. firm medycznych, klinik, szpitali, firm farmaceutycznych, biur podróży, restauracji, hoteli, instytucji kultury, uczelni, organizacji biznesowych oraz wszystkich osób zainteresowanych udziałem.

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z uczestnikami zaproszeni goście – eksperci z firm i instytucji zarówno polskich jak i zagranicznych.

Warunki udziału:

Online – link do rejestracji:
https://iph.krakow.pl/o-izbie/aktualnosci/wydarzenia/110-v-krakowski-kongres-turystyki-medycznej-nowe-wyzwania-nowe-perspektywy/rezerwacja.html

Udział w kongresie jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane są do 1 grudnia.

Przyjęcie na Kongres zostanie potwierdzone osobną wiadomością.
Kongres będzie prowadzony na platformie ZOOM, do które zgłoszone osoby otrzymają link.