Kraków Airport nawiązuje współpracę z WGGiOŚ AGH

16 stycznia 2024 roku miało miejsce oficjalne podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (WGGiOŚ AGH) a Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jan Pawła II Kraków Airport sp. z o.o. (Kraków Airport), początkując współpracę obu instytucji.

Celem podpisanego porozumienia jest rozwinięcie szeroko zakrojonej wymiany doświadczeń teoretycznych i praktycznych w obszarze infrastruktury lotniskowej. W ramach tej inicjatywy, WGGiOŚ AGH zobowiązuje się do udostępnienia swojego wkładu naukowego, obejmującego wiedzę i kompetencje naukowe pracowników oraz dostęp do zaawansowanych laboratoriów badawczych.

Z drugiej strony, Kraków Airport zaoferuje doświadczonych specjalistów w dziedzinie planowania i funkcjonowania infrastruktury lotniskowej. Ponadto, Kraków Airport zapewni dostęp do niezbędnej infrastruktury lotniskowej, umożliwiając przeprowadzanie badań naukowych oraz realizację projektów związanych z rozwojem infrastruktury lotniskowej.

„Jesteśmy przekonani, że ta współpraca przyniesie obopólne korzyści, umożliwiając rozwój nowych technologii i metod w obszarze infrastruktury lotniskowej. Wierzymy, że połączenie naszych zasobów naukowych i praktycznych doświadczeń przyczyni się do rozwoju sektora lotniczego na lokalnym i globalnym poziomie” – powiedział Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.

„Mimo, że nazwa naszego Wydziału jednoznacznie wskazuje na ziemskie konotacje, to możliwość szerokiej współpracy z Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Airport sp. z o.o. pozwoli nam nie tyle odlecieć, co mocniej rozwinąć skrzydła. Mam tu na myśli przede wszystkim wykorzystanie ogromnego potencjału naukowego WGGiOŚ, który z pożytkiem można wykorzystać do tworzenia efektywnych i nowatorskich rozwiązań w zakresie infrastruktury lotniskowej” – powiedział dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH prof. Jacek Matyszkiewicz.

List intencyjny stanowi krok w stronę zacieśnienia współpracy między środowiskiem akademickim a sektorem przemysłowym, otwierając nowe możliwości dla studentów, pracowników naukowych i przedstawicieli branży lotniskowej.