Kraina Lessowych Wąwozów certyfikuje swoje produkty

Kraina Lessowych Wąwozów jest jedną z Polskich Marek Turystycznych. Wdrożyła ona właśnie system Certyfikacji Usług i Produktów Polskiej Marki Turystycznej Kraina Lessowych Wąwozów, który ma być narzędziem do doskonalenia jakości oferowanych produktów i świadczonych usług turystycznych oraz profesjonalizacji kadr.

W ramach dotychczasowych działań zostały opracowane kryteria ocen dla następujących kategorii:

• Obiekty noclegowe, w tym obiekty turystyki wiejskiej i agroturystyki
• Obiekty gastronomiczne
• Atrakcje turystyczne
• Produkty rzemieślnicze i artystyczne
• Produkty spożywcze.

Ocena obiektów i usług odnosi się zarówno do kryteriów jakościowych jak i związku prowadzonej działalności z istotą i esencją marki Kraina Lessowych Wąwozów.

W celu dokonania inspekcji certyfikacyjne została również przeszkolona kadra osób.

System certyfikacji to korzyść zarówno dla podmiotów, które poddają się ocenie jak i dla turystów.

Obiekty i usługi certyfikowane mogą liczyć na dodatkową promocję. Dla turystów system certyfikacji to gwarancja jakości oferowanych produktów i usług a także ścisłego związku z marką Kraina Lessowych Wąwozów.

Wymienione działania realizowane są przez Lokalną Organizację Turystyczną „Kraina Lessowych Wąwozów” w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji kadr turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów poprzez wdrożenie certyfikacji produktów i usług jako systemu zarządzania sieciowego” dofinansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.