Kopalnia Soli „Wieliczka” – ponad 1,8 mln gości w 2019 roku

Turyści zwiedzający Kopalni Soli w Wieliczce/fot. R. Stachurski

Kopalnię Soli „Wieliczka” odwiedziło w 2019 roku ponad 1 863 tys. gości, o 7 proc. (116 tys. osób) więcej niż w roku 2018. To kolejny rekordowy rok w historii kopalni.

Wśrod gości z zagranicy najliczniej przyjeżdżali Brytyjczycy (154 tys.), Włosi (87 tys.), Hiszpanie (84 tys.), Niemcy (79 tys.) i Francuzi (75 tys.).

Zbigniew Zarębski, prezes zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., powiedział: “W 2019 roku Kopalnię Soli „Wieliczka” odwiedziło ponad 1 863 tys. gości, był to kolejny rekordowy rok w historii. Cieszy nas , że zachwyt nad podziemną Wieliczka dociera w najdalsze zakątki Ziemi promując Polskę w świecie, ale ważnym jest też fakt, że licznie zwiedzający kopalnię goście przyczyniają się do realizacji szeregu prac górniczych. Dzięki środkom m.in. z szeroko rozumianej turystyki możemy zabezpieczać komory oraz chodniki, prowadzić inwestycje, modernizować infrastrukturę i tym samym podnosić poziom bezpieczeństwa obiektu oraz przebywających w nim ludzi.”

Damian Konieczny, prezes zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna, dodał: “Przed laty wyraźnie zaznaczała się sezonowość ruchu turystycznego. Aktualnie zjawisko to traci na mocy i znaczeniu – podróżujemy często, bez względu na porę roku. Kopalnię można zwiedzać przez 12 miesięcy, niezależnie od pogody. Nic zatem dziwnego, że w podziemnej Wieliczce „spłaszczenie sezonu” jest szczególnie widoczne  – coraz więcej grup przyjeżdża jesienią i zimą – i w tym kierunku zmierzamy z organizacją całego ruchu.”

Wydarzenia i uzdrowisko

W 2019 roku w wielickich podziemiach odbyło się w sumie ponad 300 różnorodnych imprez i wydarzeń, w  których uczestniczyło ponad 11 tys. osób.

Uzdrowisko Kopalni Soli „Wieliczka” w roku ubiegłym przyjęło ponad 6,3 tys. kuracjuszy (pobyty lecznicze, leczenie uzdrowiskowe, programy profilaktyczne). Zdrowie w podziemiach zabytkowej kopalni odzyskiwali nie tylko Polacy, ale także m.in. pacjenci z Chin, Kanady, Szwajcarii, Izraela, Ukrainy. Rosnącym zainteresowaniem cieszy się tężnia solankowa, którą w minionym roku odwiedziło ponad 234,3 tys. osób. Nad bezpieczeństwem i ruchu turystycznego, i wszelkich innych form pobytu, w podziemiach nieustannie czuwają górnicy.

Nowe projekty

2019 był czasem intensywnych robót zabezpieczających. Mają one na celu bezpieczne funkcjonowanie obiektu obecnie i w przyszłości, zapobieganie zagrożeniom naturalnym i niwelowanie skutków wielowiekowej eksploatacji. Górnicy zabezpieczali aż 12 zabytkowych komór, przebudowali 3,2 km zabytkowych chodników.

Jarosław Malik Członek Zarządu ds. Technicznych Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., posdkreślił: “Z jednej strony kontynuowane były prace górnicze, z drugiej projektowane kolejne wieloletnie inwestycje, szczególnie te związane z górniczymi szybami Kościuszko, Kinga i Daniłowicz. Główne działania ukierunkowane były na aktualizację analiz i dokumentacji związanych z szybami, planowanie szeregu inwestycji związanych m.in. z przenoszeniem infrastruktury technicznej z szybu Kościuszko, przebudową tego szybu oraz montażem w nim wyciągu szybowego, a także  budową Centrum Logistycznego.”

Zabezpieczenia

Najwięcej prac kopalnia prowadzi na poziomach II, III i IV. Wśród zabezpieczanych w 2019 roku wyrobisk były zarówno te znajdujące się poza turystycznymi szlakami, jak i komory Trasy Turystycznej, Muzeum Żup Krakowskich i  rejonu Grot Kryształowych. Materiały zabezpieczające służące do wzmocnienia przestrzeni wyrobisk (kotwy, drewno) stosowano m.in. w komorach  Pieskowa Skała, Russeger VI, Geramb, Freitag, Saulenfels. Zakończyło się m.in. zabezpieczenie komór Baum.

W ramach minimalizowania zagrożenia zawałowego podsadzono 42 tys. metrów sześciennych pustek w 36 wyrobiskach. Z kolei prace iniekcyjne, czyli doszczelniające górotwór mieszaninami iłowo-centowymi celem ochrony przed dopływem wody, koncentrowały się m.in. w rejonie Kloski-Colloredo, a także na IX poziomie, najgłębszym w kopalni, którego zabezpieczenie zakończono.

Naprawy I remonty

Prowadzone były bieżące naprawy i remonty w infrastrukturze szybowej, modernizacje infrastruktury elektrycznej, energomechanicznej i łącznościowej np. wymiana głównych transformatorów,  nowy system ogólnozakładowej łączności telefonicznej,  modernizacja stacji wentylatorów przy szybie Wilson, modernizacja rurociągów transportujących solankę czy budowa nowej sieci sprężonego powietrza.  Na poziomie IV przedłużono trasę podziemnej kolejki (transportującej materiały do prac) o kolejne 400 m, a także uruchomiono nową wysypkę urobku (wyrobisko gdzie składuje się materiał z przebudów). Zaktualizowano cyfrowy model przewietrzania wyrobisk, wykonano analizę geomechaniczną rejonu na zachód od szybu św. Kingi wraz z filarem szybu Kościuszki, skaningowi laserowemu poddano zespół komór Ksawer, Schmidt, Leopold Górny, Leopold Dolny, Hrdina i Wojciech.

Nie tylko podziemia…

Tomasz Broniowski, dyrektor biura Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., skomentował: “2019 upłynął także pod znakiem prac projektowych związanych z infrastrukturą powierzchniową, służących m.in. dostosowaniu kopalni do potrzeb wzrastającego ruchu turystycznego i rosnących wymogów bezpieczeństwa. Zakończyło się projektowanie wielu inwestycji, takich jak: budowa nowoczesnego Centrum Obsługi Turystów, zagospodarowania terenu tężni solankowej czy ten dot. budowy bezpiecznych parkingów na obrzeżach Parku św. Kingi. Był to rok, w którym wielokrotnie doceniono kopalnię, m.in. za działania propracownicze, prośrodowiskowe i górnicze. Wśród wyróżnień widnieją m.in. nagroda „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, statuetka ekoLidera i wyróżnienie  „Zabytek Zadbany”.