Konrad Guldon nowym dyrektorem ZOPOT-u w Berlinie

facebook

Przedsiębiorca ze Szczecina, Konrad Guldon, został nowym dyrektorem Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie. Na tym stanowisku, od momentu dymisji Pawła Lewandowskiego, był wakat wypełniany przez osobę pełniącą obowiązki dyrektora.

Konrad Guldon ma 39 lat, do 25 lipca 2019 roku był prezesem firmy logistycznej Sea Air Cargo w Szczecinie. Nie jest znany w środowisku turystycznym Szczecina i Pomorza Zachodniego, nie zdobyliśmy też żadnych informacji o jego doświadczeniu w zarządzaniu i promocji turystyki.

Jest również prezesem fundacji Concordia, która w celach statutowych ma zapisane m.in.: wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej, działalność oświatowa i edukacyjna oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup marginalizowanych, upowszechnianie nauki i edukacji, w szczególności przedmiotów ścisłych, nauk przyrodniczych i języków obcych oraz wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej…”

Jest zarejestrowanym graczem squasha.

Przypomnijmy, że kierujący ZOPOT-em w Berlinie od 2015 roku, Paweł Lewandowski został odwołany ze stanowiska w sierpniu ubiegłego roku. W grudniu został dyscyplinarnie zwolniony z POT w związku z podejrzeniem o nadużycia finansowe.

W marcu tego roku POT ogłosiła konkurs na stanowiska dyrektorów czterech ZOPT-ów, m.in. w Berlinie. Kandydat ubiegający się o stanowisko dyrektora ZOPOT powinien: posiadać tytuł magistra; korzystać z pełni praw publicznych; nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Ponadto powinien: posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym; posiadać udokumentowaną biegłą znajomość języka angielskiego i/lub języka włoskiego, niemieckiego, szwedzkiego, hiszpańskiego; posiadać prawo jazdy, co najmniej kategorii B.