Kongres Turystyki Społecznej już za 14 dni

Kongres Turystyki Społecznej rozpocznie się 13 października w Jeleniej Górze (Dolny Śląsk) i potrwa dwa dni. Jest wydarzeniem, które odbędzie się w formule stacjonarnej, bezpłatnym dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, świata nauki i przedsiębiorców, o ograniczonej do 200 uczestników liczbie miejsc.

Rejestracji uczestnictwa dokonać można poprzez internetowy system rejestracyjny, który dostępny jest na stronie wydarzenia www.kongresturystykispolecznej.pl.

Sylwia Osojca-Kozłowska, prezes Fundacji Symbioza, organizacji, która jest organizatorem wydarzenia, powiedziała: „To największe ogólnopolskie spotkanie praktyków, decydentów różnych szczebli, przedstawicieli organizacji pozarządowych i świata nauki, podczas którego temat turystyki społecznej będzie omawiany szeroko i kompleksowo, nie tylko z perspektywy jej uczestników, ale także z ujęciem jej ekonomicznych aspektów, z których nie wszyscy zdają sobie sprawę. A jest to taki rodzaj turystyki, na którym lokalne społeczności, w tym gminy – jeśli dobrze zrozumieją jej ideę i możliwości – mogą wiele zyskać.”

Celem kongresu jest publiczna dyskusja m.in. nad pojęciem turystyki społecznej, w tym turystyki grup defaworyzowanych – do jakiej ciągle jeszcze należą osoby z niepełnosprawnościami, diagnozą potencjału Polski dla jej rozwoju, najnowszymi wynikami badań na jej temat, a także dobrymi praktykami, modelami i rozwiązaniami funkcjonującymi w innych krajach Europy będących potwierdzeniem jej rentowności oraz pozytywnego oddziaływania na regiony. Kongres podejmie próbę integracji instytucji, organizacji, przedsiębiorstw i społeczności działających na rzecz tej turystyki z udziałem przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz administracji rządowej, stworzenia platformy współpracy i stałego porozumienia podmiotów turystyki społecznej.

Czego mogą spodziewać się biorący udział kongresie w Jeleniej Górze goście?

Sylwia Osojca-Kozłowska podkreśliła: „Przede wszystkim bardzo bogatego programu, który rozpocznie się od zdefiniowania turystyki społecznej przez ekspertów i praktyków. Być może brzmi to banalnie, ale turystyka społeczna nastręcza wielu definicyjnych problemów i przez wiele osób pojmowana jest niewłaściwie, bardzo wąsko, jako zjawisko generujące głownie wydatki, czyli nastawione na socjal.

Nie jest to do końca prawda. Ten rodzaj turystyki dawniej rzeczywiście w głównej mierze służył osobom uboższym i obecnie także służy, ale nie tylko. Czas spojrzeć na nią również od strony podażowej, a więc dostrzec wszystkich tych, którzy tworzą jej ofertę. Często są to całe miejscowości, małe wsie, których mieszkańcy w ramach oddolnych inicjatyw zabierają się za tworzenie produktów lokalnych, kreowanie wydarzeń i zaczynają żyć z turystyki. Jeśli spojrzymy na takie miejscowości jak Bałtów, Pławna Magiczna Wioska czy Spycimierz to zrozumiemy, jaki potencjał do rozwoju turystyki drzemie w lokalnych społecznościach i co warto z nim robić.

Nie zabraknie także tematyki dotyczącej turystyki grup defaworyzowanych, czyli m.in. seniorów czy osób z niepełnosprawnościami, wątków poświęconych cyfryzacji, bezpieczeństwie, etyce i szarej strefie czy szlakom turystycznym, w szczególności kontrowersjom, jakie wiążą się ze sprzedażą działek, przez które one przebiegają i zamykaniem ich przed turystami przez prywatnych właścicieli jak to miało miejsce niedawno w Karkonoszach.”

Cztery główne bloki tematyczne, wokół których odbędzie się 16 sesji tematycznych podzielonych na wystąpienia referatowe, prezentacje oraz panele dyskusyjne dotyczą następujących zagadnień:

1. Turystyka dla wszystkich. Narzędzia, infrastruktura, aspekty prawne, problemy
2. Turystyka społeczna jako bodziec rozwoju gmin, regionów i wewnętrznej przemiany człowieka
3. Współczesne wyzwania wobec turystyki grup defaworyzowanych
4. Turystyka społeczna w świecie cyfrowym.

Niezwykle istotni są prelegenci i paneliści, wśród których jest wielu znanych z branży turystycznej praktyków oraz cenionych naukowców z całej Polski. W blokach poświęconych turystyce osób z niepełnosprawnościami będą brały udział osoby, które faktycznie muszą zmagać się w codziennym życiu z wieloma barierami, m.in. osoby niewidzące, osoby na wózkach, które na co dzień pracują i aktywnie podróżują pokazując, że z niepełnosprawnością również można poznawać świat.

Kongres Turystyki Społecznej 2021 to nie tylko debaty panelistów i sesje, ale także networking, którego wszyscy są już w epoce COVID-19 spragnieni. Ludzie chcą dalej pracować, współpracować, nawiązywać nowe kontakty, a te pomimo że cyfryzacja dominuje świat, nie zastąpią emocji, jakie towarzyszą człowiekowi podczas spotkania twarzą w twarz i prawdziwych relacji.

Organizatorami Kongresu Turystyki Społecznej jest ukierunkowana na rozwój turystyki i rozwój lokalny Fundacja Symbioza, a partnerami Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Polska Organizacja Turystyczna, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Patronem medialnym Kongresu jest portal WaszaTurystyka.pl