Kongres PIT: ustawa to tylko etap w kompleksowej regulacji prawa

archiwum PIT

Prawie 150 członków PIT, dziennikarzy, Wiceminister Sportu i Turystyki, prezes POT – wszyscy spotkali się w hotelu Port Ghalib Palace w Marsa Alam w Egipcie na Kongresie Polskiej Izby Turystyki. Jego hasłem było: „”Przełomowe zmiany w prawie turystycznym: wyzwania i problemy”.

Rzadko ostatnio się zdarza, by na jednej imprezie turystycznej pojawili się wiceminister ds turystyki w MSiT i prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Zarządowi PIT udało się ich obu zaprosić i to świadczy o dużej wadze, jaka obaj urzędnicy przywiązują do kontaktów z największą w Polsce turystyczną izbą gospodarczą. Inna sprawa, że obaj mają na razie kredyt zaufania u branży.
Obaj goście uczestniczyli aktywnie w posiedzeniach komisji problemowych a także w poniedziałkowych obradach Kongresu.

Polska turystyka będzie rosła w siłę
Po pierwszym dniu prac komisji problemowych, drugiego dnia odbyły się obrady Kongresu. Ważnymi punktami były wystąpienia prezesa PIT, Pawła Niewiadomskiego, ministra Dariusza Rogowskiego prezesa POT, Roberta Andrzejczyka. Ten drugi przedstawił plany POT na 2018 rok (wkrótce napiszemy o tym szerzej). Z kolei minister Dariusz Rogowski podkreślił, że mijający rok jest niezwykle udany dla polskiej turystyki. Wzrosła liczba Polaków wyjeżdżających z biurami podróży, a co za tym idzie – zyski branży, wzrósł krajowy ruch turystyczny, sprawnie działa Turystyczny Fundusz Gwarancyjny choć dotychczas nie było potrzeby uruchamiania jego procedur; uchwalono ustawę o usługach turystycznych. Rogowski podkreślił: „Dotychczasowe prawo turystyczne było przestarzałe, nie uwzględniało wielu nowości, na przykład sprzedaży usług w internecie czy usług łączonych… Jeśli wspólne dla wszystkich reguły gry są dobre, wszystko jest jasne – przedsiębiorcom pozostaje tylko podwyższać poziom ich usług…Wierzę, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom polska turystyka będzie rosła w siłę.”

Turystyka potrzebuje gospodarza
Prezes Niewiadomski w swoim wystąpieniu powiedział m.in.: „Spotykamy się w czasie, w którym dokonują się najważniejsze od wielu lat zmiany w prawie turystycznym. Praktycznie cały dotychczasowy system organizacji turystyki zostanie zmieniony. Wchodzi w życie prawo, które ma szansę bardzo dużo uporządkować i ma szansę w dużej mierze wyeliminować szarą strefę. Ale to jak to prawo wpłynie na rynek, zależy od jego stosowania, którego wszyscy będziemy się dopiero uczyli – branża i administracja rządowa oraz samorządowa odpowiedzialna za turystykę…
…Aby w pełni wykorzystać potencjał tych zmian, trzeba pamiętać tym, że turystyka powinna być w większym stopniu traktowana jako dziedzina gospodarki, należycie zarządzana i promowana… 
…Turystyka potrzebuje gospodarza, bo bezpośrednio wpływ mają na nią różne ministerstwa: Ministerstwo sportu i turystyki powinno mieć znacznie rozszerzone kompetencje w zakresie zarządzania turystyka i jej rozwojem.”

Ukłonem w strone gospodarzy była debata, o turystyce przyjazdowej do Egiptu w której udział wzięli: Adel el Masry podsekretarz Stanu Egyptian Tourism Authority, Janusz Molus, dyrektor TU Europa, Karolina Warzybok, członek zarządu Ecco Holiday, Mohamed Samir, Red Sea Hotels i ETI, Ahmed Abdallah, gubernator Regionu Morza Czerwonego, Mohamed Yousif, dyrektor sprzedaży i marketingu Air Cairo. Moderatorami byli: Tamer Marzouk, dyrektor MIMC oraz Marzena Markowska, rzecznik PIT.

Jak zwykle, na Kongresach PIT, wiele ważnych i konkretnych rozmów odbywa się poza salą obrad. I w tych rozmowach uczestniczyli obaj gości – minister Rogowski i prezes Andrzejczyk. Nie boją się rozmawiać z ludźmi z branży, nie trzymają się sztywno konwenansów, nie zamknęli się w swoich pokojach. Prezes Niewiadomski podkreślił (zresztą, powtórzył to w swoim przemówieniu): „Pierwszy raz od wielu lat nie mam takiego problemu, jak powiedzieć o problemach, by nie urazić ministra. Teraz mamy ministra, który od początku nie tylko słowami, ale i czynami pokazuje, że słucha branży.” Z kolei wiceprezes PIT, Andrzej Kindler, dodał: „Po raz pierwszy od dawna spotykamy się z ministrem, który jest przygotowany merytorycznie, jest konkretny i nie boi się wyrażać swoich poglądów.”
Z podobnie ciepłym przyjęciem spotkały rozmowy z prezesem Andrzejczykiem – jest konkretny i ma jasny plan działania. Wydaje się też szybko uczyć branży, jej problemów. Wizerunkowo, ale i zawodowo przyjazd obu na Kongres PIT był trafionym pomysłem.

Kongres, po zebraniu wniosków komisji problemowych, sformułował stanowisko.
Poniżej jego treść:

Stanowisko Kongresu Polskiej Izby Turystyki uchwalone w dniu 27 listopada 2017 r. w Marsa Alam w Egipcie w sprawie wdrożenia ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz w sprawie kompleksowej regulacji prawa turystycznego

Na podstawie § 25 ust. 3 statutu Polskiej Izby Turystyki, uwzględniając opinie Komisji kongresowych, Kongres Polskiej Izby Turystyki uchwala, co następuje:
Kongres
zajmuje stanowisko, że
Polska Izba Turystyki i Członkowie Izby powinni współpracować w celu ułatwienia prac związanych z przygotowaniem przez Członków Izby dokumentacji i procedur niezbędnych do wdrożenia Ustawy oraz efektywnego przeszkolenia pracowników, agentów i innych osób świadczących pracę na ich rzecz;
Polska Izba Turystyki powinna udzielić swoim Członkom wszechstronnego wsparcia logistycznego i merytorycznego przy wdrażaniu Ustawy.

Izba powinna w szczególności:
utworzyć w Biurze Wykonawczym Izby odrębną procedurę konsultacji umożliwiającą gromadzenie uwag, pytań i wątpliwości związanych ze stosowaniem Ustawy oraz przekazywanie członkom Izby odpowiedzi na uwagi, pytania i wątpliwości,
przeprowadzić szkolenia służące wyjaśnianiu pojęć i rozwiązań prawnych wprowadzonych Ustawą,
przeprowadzić warsztaty dające członkom Izby pomoc praktyczną w opracowywaniu wzorców dokumentów i procedur odpowiadających wymogom Ustawy.
***
W sprawie prawa turystycznego,
kierując się przyjętym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki założeniem, że transpozycja Dyrektywy turystycznej poprzez wydanie odrębnej ustawy jest rozwiązaniem czasowym, oraz że docelowo zostanie stworzona kompleksowa regulacja obejmująca zagadnienia imprez turystycznych, powiązanych usług turystycznych, usług hotelarskich, przewodnickich i pilockich,
kierując się opiniami wyrażonymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Izbę Turystyki, iż celowa jest analiza i ocena funkcjonowania obecnego systemu zabezpieczeń wymaganych od przedsiębiorców turystycznych, a w szczególności – Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,
mając na uwadze zachowujące aktualność uchwały władz Izby podjęte w latach 2009-2017 w sprawie zmian w prawie turystycznym –
Kongres
zajmuje stanowisko, że:
uchwalenie Ustawy powinno być traktowane jako etap w kompleksowej regulacji prawa turystycznego,
obecne uregulowanie problematyki turystycznej w różnych ustawach należy uznać za stan przejściowy,
należy podjąć prace nad kompleksową regulacją prawa turystycznego.