Kongres Impact’23: Ponad 4,5 mln zł wsparcia dla poznańskich firm i hoteli

10 maja w Poznaniu rozpoczęła się kolejna edycja międzynarodowego kongresu Impact’23, a już teraz prognozy wskazują na pozytywne skutki finansowe dla lokalnej gospodarki. Według szacunków twórców tego wydarzenia biznesowego, organizatorzy przekażą co najmniej 4,5 mln zł wsparcia bezpośrednio do poznańskich firm i hoteli. Ta suma stanowi ponad dwukrotny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego.

Szacuje się, że z tytułu organizacji kongresu tylko w tym roku poznańskie firmy otrzymają ponad 4,5 mln zł wsparcia finansowego. Suma jest ponad dwukrotnie wyższa niż w poprzednim roku, kiedy to w związku z organizacją Impact’22 przedsiębiorcy z Poznania i regionu Wielkopolski otrzymali 2,1 mln zł. Organizatorzy wydarzenia oficjalnie potwierdzają udział ponad 5 tys. zarejestrowanych uczestników.

Impact’22 w liczbach

Dane dotyczące wpływu organizacji tego rodzaju wydarzeń na rozwój lokalnej gospodarki pokazują, że ubiegłoroczna edycja Impact’22 przyniosła regionowi kwotę 12 mln zł, pochodzącą zarówno od organizatorów, jak i uczestników kongresu. W ramach Impact’22 około 3 tys. uczestników, w tym 500 mówców, wzięło udział w różnorodnych sesjach i panelach dyskusyjnych. Ponadto liczba publikacji dotyczących Impact’22 w mediach wyniosła ponad 3,7 tys., co znacznie przyczyniło się do promocji miasta Poznań jako atrakcyjnego miejsca spotkań biznesowych.

Badania wykazują, że wydatki generowane przez turystów biznesowych są średnio dwukrotnie wyższe niż wydatki osób podróżujących w czasie wolnym. Dlatego też organizacja Impact’22 miała istotny wpływ na lokalne przedsiębiorstwa. Ponadto, Impact’22 przyniósł nie tylko korzyści finansowe, ale również wzrost prestiżu miasta Poznań jako centrum biznesowego. Liczba partnerów zaangażowanych w wydarzenie wyniosła 100, co wskazuje na szeroki zasięg współpracy i wsparcia dla kongresu.

Jednym z głównych efektów kongresu Impact jest rozwój oferty Poznania i regionu w przemyśle spotkań. Wydarzenie to przyciąga międzynarodowe firmy, instytucje oraz przedstawicieli biznesu i nauki, co stanowi okazję do promocji miasta jako atrakcyjnego miejsca na organizację konferencji, targów i innych wydarzeń o znaczeniu globalnym.

Nie tylko gospodarcze korzyści są widoczne. Impact wpływa również na rozwój wiedzy i umiejętności w lokalnym środowisku przedsiębiorców, startupów oraz administracji. Dzięki dostępowi do najnowszych trendów i wymianie doświadczeń, uczestnicy kongresu mają szansę poszerzyć swoje horyzonty, co przyczynia się do rozwoju innowacyjności i konkurencyjności w regionie.

Impact jest też narzędziem służącym do transferu wiedzy. Spotkania, panele dyskusyjne i prezentacje mówców wpływają na rozwój wiedzy i umiejętności w lokalnym środowisku, co przyczynia się do podnoszenia jakości oferowanych usług, innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.