Kondycja biur dobra mimo ciężkich warunków

MM

Perspektywy dla polskiej turystyki wyjazdowej są bardzo dobre, a kondycja branży – stabilna mimo trudnego drugiego półrocza 2015 roku. Większość polskich graczy może się pochwalić dobrą sytuacją finansową – wynika z ekspertyz zaprezentowanych podczas konferencji zorganizowanej przez Turystyka.rp.pl.

Perspektywy dla polskiej turystyki wyjazdowej są bardzo dobre, a kondycja branży – stabilna mimo trudnego drugiego półrocza 2015 roku. Większość polskich graczy może się pochwalić dobrą sytuacją finansową – wynika z ekspertyz zaprezentowanych podczas konferencji zorganizowanej przez Turystyka.rp.pl.

W 2015 roku 32 wiodących polskich touroperatorów osiągnęło w 2015 roku 5,23 mld zł przychodów z imprez turystycznych, co stanowiło wzrost o 34%. Zysk netto wynosił 112 mln zł (spadek o 12,5%), fundusze własne natomiast 448,1 mln zł (wzrost o 16,1%).

Jak podkreślił Andrzej Betlej z TravelData, branża turystyki wyjazdowej jest stabilna finansowo, o czym świadczy rosnąca relacja wysokości funduszów własnych do osiąganych obrotów. Pod tym względem rok 2015 był drugim najlepszym w historii – branża umocniła swoją pozycję, mimo że jedno półrocze było dla niej gorsze.

„Mimo że rok 2016 zapowiada się gorzej, to bezpieczeństwo finansowe nie spada znacząco.” – mówił Andrzej Betlej. „Dużo będzie jednak zależało od sytuacji w 2017 roku, zmieniają się bowiem czynniki decydujące o sprzedaży.” – dodał.

Na rozwój i perspektywy dla branży mają według niego wpływ przede wszystkim realne wynagrodzenia oraz szereg czynników emocjonalnych. Wśród tych ostatnich kluczowe staje się poczucie bezpieczeństwa. Terroryzm powoduje, że turyści zaczynają wybierać kierunki droższe, rośnie więc średnia cena wycieczek – ale nie dlatego, że jest drożej, tylko dlatego że zmienia się struktura sprzedaży.

„Ogólnie, perspektywy rozwoju dla polskiej turystyki wyjazdowej są bardzo dobre, nawet lepsze niż w krajach rozwijających się. Gdyby nie wpływ terroryzmu, dynamika wzrostu sprzedaży wycieczek czarterowych w 2015 byłaby zapewne zbieżna ze wzrostem dochodów Polaków” – mówił Andrzej Betlej.

Sytuację w polskiej turystyce wyjazdowej omówiono z obecnymi na sali dyskutantami, wśród których znaleźli się: Paweł Niewiadomski, prezes PIT, Beata Kalitowska z ERV, Piotr Henicz, wiceprezes Itaki, Piotr Burwicz, dyrektor operacyjny Rainbow, Ergun Kaan, prezes Wezyra i Piotr Husar, prezes Eximu.

Wyniki finansowe wiodących graczy:

Przychody z imprez turystycznych: 1 621,5 mln Itaka, 903,8 mln Rainbow, 800 mln TUI Poland, 416,2 mln Wezyr, 348,1 mln Grecos, 289,5 mln Neckermann, 160,8 mln Sun&Fun, 90,1 mln Net Holiday, 60 mln Grupa Almatur, 57,8 Logos Tour.

Dynamika wzrostu z przychodów: 86,1%Net Holiday, 27,5% TUI Poland, 18,2% Rainbow, 13,6% Grecos, 8,4% Logos Tour, 1,8% Wezyr, 0,8% Itaka, -2,7% Neckermann, -4,7% Grupa Almatur, -28,3% Sun&Fun.

Rentowność netto: 3,6% Grecos, 3,1% Rainbow, 2,2% Logos Tour, 2,1% Itaka, 1,5% Neckermann, 1,3% Grupa Almatur, 0,5% Wezyr, 0% TUI Poland, -0,2% Sun&Fun, -0,9% Net Holiday.

Kapitały własne: 115,9 mln Itaka, 100,8 mln Rainbow, 45,9 mln Grecos, 40,6 mln Neckermann, 21,2 Logos Tour, 17,3 mln TUI Poland, 9,2 mln Grupa Almatur, 5,5 mln Sun&Fun, 2,1 mln Wezyr, -0,7 mln Net Holiday.