Komunikat UOKiK ws 4You Airlines

Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie spółki pośredniczącej w sprzedaży biletów lotniczych – 4You Airlines. Urząd zbada, czy przedsiębiorca prawidłowo informuje konsumentów o własnej sytuacji prawnej i charakterze świadczonych usług.

Komunikat na stronie www.uokik.gov.pl głosi ponadto: Działalność przewoźników lotniczych jest regulowana i wymaga koncesji przyznanej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC). 4You Airlines, to spółka, która nie jest jeszcze przewoźnikiem, ponieważ obecnie stara się o uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń. W sierpniu rozpoczęła internetową sprzedaż biletów lotniczych, zapowiadając start działalności przewozowej na 3 listopada br. Postępowanie wyjaśniające zostało wszczęte przez Prezesa Urzędu po otrzymaniu informacji z ULC, dotyczących m.in. możliwości rozpoczęcia przez spółkę działalności przewoźnika w deklarowanym terminie.
UOKiK sprawdza czy przedsiębiorca na stronie internetowej prawidłowo informuje konsumentów o rodzaju prowadzonej działalności, czy nie dochodzi do sugerowania konsumentom, że jest przewoźnikiem lotniczym, podczas gdy w rzeczywistości pośredniczy w zawieraniu umów przewozu lotniczego na rzecz innego przedsiębiorcy. Ocenie podlega także prawidłowość procesu sprzedaży m.in. czy na stronie publikowany jest regulamin przewozu.
Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest zawsze w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy. Ma ono na celu wstępne zbadanie sytuacji rynkowej. Jeżeli w trakcie postępowania wyjaśniającego Prezes Urzędu stwierdzi nieprawidłowości, może wszcząć postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.