Kolejna edycja Konkursu EDEN

archiwum POT

Konkurs EDEN jest adresowany do ośrodków turystycznych, które nie tylko spełniają kryteria nakreślone przez Komisję Europejską, dzięki którym możliwe jest realizowanie takich celów jak: zapewnienie zrównoważonego rozwoju turystyki, usuwanie barier hamujących ten rozwój, zmniejszenie koncentracji czasowej i przestrzennej turystyki, ale także wyłonić miejsca mniej znane a mające duży potencjał turystyczny.

Podczas konferencji inaugurującej konkurs szczególnie mocno zostało zaakcentowane znaczenie upowszechniania wartości opartych na dziedzictwie kulturowym wśród młodzieży. Marek Olszewski, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej zwrócił się do dziennikarzy o pomoc w propagowaniu w szkołach wycieczek dla młodzieży po Polsce. Takie wyjazdy zdaniem prezesa Olszewskiego odkrywają i przybliżają młodzieży naszą ojczyznę; nasze dziedzictwo, kulturę i naturę.

O turystyce, jako ważnym narzędziu do budowy kapitału społecznego mówiła także Paulina Florjanowicz, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – Najcenniejszą wartością w dziedzictwie, które chcemy pokazać jest autentyczność – powiedziała dyrektor Florjanowicz i podkreśliła, że jest to zasób nieodnawialny, stąd tak cenna jest tegoroczna edycja konkursu oparta o lokalne tradycje i kulturę.

Według badań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce jest bardzo duże zainteresowanie społeczne sprawami kultury, historii i dziedzictwa. Jednak wielu pytanych o cenne zabytki wskazuje te najbardziej znane zagraniczne. Zdaniem Pauliny Florjanowicz mało, kto w Polsce zdaje sobie sprawę, że w jego najbliższym otoczeniu znajdują się miejsca i cenne zabytki warte zobaczenia. Wciąż znajduje u nas odzwierciedlenie powiedzenia “cudze chwalicie, swego nie znacie”. A przecież mamy się czym w Polsce pochwalić, samych wpisanych do rejestru zabytków architektury obiektów jest 70 tysięcy – dodała dyrektor Florjanowicz.

Jacek Janowski, dyrektor departamentu produktu turystycznego i współpracy regionalnej w POT również podkreślił znaczenie konkursu EDEN w promowaniu miejsc atrakcyjnych turystycznie, ale z różnych powodów mniej znanych wśród turystów. Laureaci muszą wyróżniać się także dbałością o zachowanie zrównoważonego rozwoju turystyki. Konkurs, bowiem promuje kierunki wyjazdowe, które prowadzą działania i inwestycje proekologiczne np. takie, które mają na celu zachowanie i promocję kultury oraz lokalnych tradycji a także przedłużenie sezonu turystycznego i zmniejszenia sezonowości pobytu. Dyrektor Janowski wskazał również wpływ konkursu na rozwój gospodarki turystycznej. Kapituła będzie brała także pod uwagę, czy kandydaci to miejsca, które generują miejsca pracy a przez to aktywizują rozwój lokalnych społeczności.
Wśród korzyści dla laureatów jest umiejscowienie na mapie najlepszych europejskich destynacji turystycznych a przez to dotarcie do szerokiego grona turystów zagranicznych, wspólna promocja ze wszystkimi laureatami z krajów członkowskich. Ponad to Polska Organizacja Turystyczna włącza zwycięzców i wyróżnionych w Konkursie do swoich działań marketingowych.

Anna Księżnik – Koordynator projektu EDEN w POT, podkreśliła: “Celem naszych działań promocyjnych jest między innymi budowanie świadomości marki EDEN w Polsce, jako sieci obszarów turystycznych inspirujących i zachęcających turystów do odkrywania unikatowych miejsc. Temu służy także hasło, którym posługuje się POT promując laureatów Konkursu “Odkryj swój EDEN w Polsce”. Dystrybucja materiałów promocyjnych, szkolenia, kampanie internetowe to najważniejsze działania na rzecz zwycięzców.”

Prawo zgłaszania kandydatur do Konkursu przysługuje: Regionalnym Organizacjom Turystycznym, Lokalnym Organizacjom Turystycznym, samorządom terytorialnym, instytucjom i twórcom produktów turystycznych, stowarzyszeniom i fundacjom, przedsiębiorcom prywatnym, a także innym zainteresowanym podmiotom.
Tegorocznego zwycięzcę oraz wyróżnione destynacje poznamy 28 czerwca 2017 r. w Warszawie. Dodatkowych informacji udziela koordynator Konkursu: Anna Księżnik – Polska Organizacja Turystyczna, tel: 22 536-70-25, e-mail: [email protected], [email protected]

www.edenpolska.pl www.edenpolska.pl