Koalicja Obywatelska: powołamy Ministerstwo Promocji, Turystyki i Sportu

archiwum sejm.gov.pl

Jak obiecaliśmy, dajemy szanse komitetom wyborczym odpowiedzieć na pytania, które zadaliśmy im pisemnie ponad miesiąc temu. Dopiero po naszym artykule “Politycy mają gdzieś turystykę” otrzymaliśmy odpowiedzi z dwóch komitetów, które w swoich programach nie zająknęły się o turystyce. W imieniu Koalicji Obywatelskiej odpowiedział na poseł Ireneusz Raś.

Na nasze pytanie o plany dotyczące systemu wsparcia rozwoju turystyki w Polsce – na czym one polegają, z jakich źródeł będą finansowane, Koalicja odpowiedziała:

Wprowadzimy opłatę turystyczną w miejsce opłaty klimatycznej.Projekt zakłada zerwanie dotychczasowego powiązania opłaty miejscowej z normami klimatycznymi, walorami krajobrazowymi oraz warunkami umożliwiającymi pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. W zamian opłata turystyczna, wzorem innych państw, będzie klasyczną opłatą pobytową. Opłata turystyczna nadal będzie opłatą fakultatywną do decyzji Rady Gmin. Gminy które będą chciały ją wprowadzić powinny podjąć stosowną uchwałę, w której ustali się miejscowości, w których pobiera się opłatę oraz stawkę. Będzie możliwość różnicowania stawki opłaty ze względu na lokalizację i rodzaj obiektu w którym jest pobierana.Uzyskane środki przeznaczane będą na celowy fundusz na turystykę. Dochody gmin z tytułu opłaty turystycznej wyniosą około 150 mln zł.

Ponadto Koalicja Obywatelska zapowiada wprowadzenie czeku turystycznego dla popularyzacji turystyki krajowej. Według pomysłodawców, nowy instrument finansowy nie generuje kosztów dla budżetu państwa i będzie dedykowany dla wypoczynku rodzin oraz organizowanych dla dzieci i młodzieży wycieczek szkolnych, zielonych szkół itp. celem ożywienia turystyki krajowej i promocji walorów Polski.

Na kolejne pytanie o reformę systemu promocji turystycznej (POT-ROT-LOT) oraz o to, w jakim kierunku będzie przebiegała i jakie są jej założenia?, uzyskaliśmy następującą odpowiedź:

„Będziemy dążyć do podwojenia budżetu na turystykę m.in. poprzez likwidację Polskiej Fundacji Narodowej i przekazanie środków na realizacje zadań POT. Pozyskanie środków z PFN oraz zwiększenie środków budżetowych na Turystykę pozwoli przekazywać co roku ok 150 000 000 PLN dla POT
Zreformujemy POT o nowe zadania m.in. prowadzenie nowego portalu TAK POLSKA , którego celem będzie budowanie marki Polski poprzez promowanie lokalnych marek terytorialnych; Wspieranie innowacyjności w Turystyce przy współpracy nauki i biznesu; przekazywanie, w oparciu o analizę i badania, konkretnych wskazań dla Resortu Edukacji w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego dla gospodarki turystycznej;

Będziemy dążyć do powołania Ministerstwa Promocji, Turystyki i Sportu, które przejęłoby koordynacje promocji marki Polska. Obecnie kompetencje w zakresie promocji kraju za granicą są rozproszone w ramach kilku Ministerstw, co utrudnia jednolitą koordynacje działań.

Będziemy dążyć do wypracowania i realizacji programów budowy i modernizacji szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych, narciarskich, wodnych celem promocji walorów turystycznych Polski.

Koalicja zapowiada – choć bez żadnych konkretów – wsparcie państwa dla inicjatyw służących rozwojowi turystyki w Polsce również poprzez deregulacja przepisów aktualnie hamujących rozwój polskiej turystyki oraz utworzenie programu finansowego wspierającego inwestycje w agroturystyce dla miejsc atrakcyjnych turystycznie.

Na pytanie o najważniejsze problemy dla rozwoju turystyki w Polsce i planowane ich rozwiązania,

komitet wyborczy wymienił: problem overtourism, który chce rozwiązać programem dla mieszkańców aglomeracji turystycznych. Celem jego ma być poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę i modernizację infrastruktury, ulepszenie transportu i poprawę bezpieczeństwa.

Pytani przez nas, czy i w jaki sposób należy uregulować rynek krótkoterminowego najmu kwater prywatnych?,

koalicjanci odpowiedzieli: Eksperci za główne zadanie w tym obszarze stawiają zapewnienie równych szans na rynku oraz jak najlepsze zabezpieczenie interesów klientów. Propozycje regulacji przedstawił Związek Miast Polskich w swoim projekcie. Liderami wniosków pozostają Kraków i Sopot.

Na pytanie czy zrewidowany zostanie system zabezpieczeń finansowych dla klientów biur podróży, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów tego systemu, ponoszonych przez przedsiębiorców oraz jego efektywności?,

otrzymaliśmy odpowiedź, że należy zwrócić uwagę, że w momencie gdy fundusz jest zapełniony i nie ma wydatków z tytułu upadłości, należałoby wstrzymać pobieranie opłat od klientów za każdą transakcję.

Zapytana o pomysł na stworzenie w Polsce systemu badań ruchu turystycznego, który dawałby informacje na bieżąco?,Koalicja Obywatelska odpowiedziała: Chcemy wpisać to jako nowe zadanie POT po reformie

Z kolei na ostatnie pytanie, czy powinna być przywrócona regulacja zawodów pilota i przewodnika turystycznego?, otrzymaliśmy odpowiedź: Konsultacje w tym temacie nie wykluczają wprowadzenia zmian.

Więcej o naszych pytaniach zadanych komitetom wyborczym i turystyce w programach wyborczych TUTAJ