KLM walczy o czyste powietrze

archiwum KLM

Linie lotnicze KLM wspólnie z dwoma firmami z sektora paliwowo-energetycznego – SkyNRG i SHV zadecydowały o budowie pierwszej w Europie fabryki, która będzie produkować zrównoważone paliwo lotnicze.

Fabryka powstanie w Delfzijl (Holandia) w 2022 roku i jako pierwszy tego rodzaju obiekt w Europie, będzie produkować na dużą skalę – specjalne, przyjazne dla środowiska biopaliwo z odpadów pochodzących z okolicznych firm – zgodnie z koncepcją gospodarki okrężnej.

Koncern SkyNRG jest inicjatorem projektu, KLM i SHV będą współpracować w tym przedsięwzięciu, a w przyszłości staną się głównymi odbiorcami produktów fabryki.

KLM zobowiązał się, że przez najbliższe 10 lat od startu produkcji będzie kupował po 75 tysięcy ton zrównoważonego paliwa lotniczego rocznie, dzięki czemu obniży emisję CO2 o 200 tysięcy ton rocznie.

To pierwsza linia lotnicza na świecie, która zdecydowała o inwestycji i wykorzystaniu biopaliwa na taką skalę. Budowa tego obiektu jest konkretnym krokiem w kierunku spełnienia ambicji KLM w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przedsięwzięcie ma się także przyczynić do realizacji szerszej strategii wyznaczonej przez branżę transportową pod nazwą „Inteligentny i zrównoważony”.

Firma SkyNRG, światowy lider na rynku biopaliw dla lotnictwa wraz z partnerami – KLM i SHV uruchomi pierwszą w Europie fabrykę produkującą zrównoważone paliwo lotnicze. Fabryka powstanie w Delfzijl w Holandii.

Zakład produkcyjny będzie specjalizował się w produkcji wspomnianej SAF (sustainable aviation fuel = zrównoważone paliwo lotnicze), bioLPG i benzyny ciężkiej, wykorzystując jako surowiec – odpady (jak m.in. oleje odpadowe) – pochodzące z głównie z lokalnych zakładów przemysłowych. Będzie to pierwsza tego typu produkcja na świecie. SHV Energy, światowy lider w dystrybucji LPG, również zainwestuje w obiekt i będzie odbiorcą wyprodukowanego bioLPG.

Zrównoważone paliwo lotnicze to podstawowe rozwiązanie dla przemysłu lotniczego, które wraz z inwestycją w nowoczesną flotę i zwiększeniem wydajności operacyjnej, pozwoli w krótkim czasie ograniczyć emisję CO2. Jednak produkowane obecnie ilości takiego paliwa są niewystarczające. Nowy zakład produkcyjny to projekt firmy paliwowej SkyNRG, który będzie dedykowany do produkcji zrównoważonego paliwa lotniczego. Zakład będzie produkował rocznie 100 tysięcy ton przyjaznej środowisku kerozyny, której głównym odbiorcą będą linie KLM (z zamówieniem 75 tysięcy ton rocznie), a także 15 tysięcy ton bioLPG – jako produktu ubocznego produkcji. Oznacza to, że dzięki dodatkowej produkcji zrównoważonego paliwa, przemysł lotniczy będzie w stanie zmniejszyć emisję CO2 o 270 tysięcy ton rocznie.

Przedsięwzięcie jest ważnym krokiem zarówno dla ekologii, jak i przemysłu, ponieważ wykorzystuje konieczność redukcji emisji dwutlenku węgla, a z drugiej strony – rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone paliwo lotnicze.

Redukcja CO2 o 85 proc.

Surowcami używanymi do produkcji będą dające się wykorzystać pozostałości i odpady naturalne, takie jak m.in. zużyty olej kuchenny, oleje odpadowe, pochodzące głównie z firm i zakładów przemysłowych zlokalizowanych w okolicy. Obiekt będzie zasilany zrównoważonym wodorem, który jest wytwarzany przy użyciu wody i energii wiatrowej. Dzięki takim rozwiązaniom, wyprodukowane równoważone paliwo lotnicze pozwoli na redukcję emisji CO2 o co najmniej 85% w porównaniu z zastosowaniem tradycyjnych paliw kopalnych. Budowa tego obiektu jest w dużej mierze zgodna z celami zrównoważonego rozwoju KLM i stanowi ważny krok w kierunku wdrożenia szerszego planu działań w branży pod nazwą „Inteligentny i zrównoważony”, który został opracowany przez dwadzieścia wiodących organizacji transportowych i ośrodków naukowych. Amsterdamskie lotnisko Schiphol planuje również inwestować w rozwój tego obiektu. Więcej o fabryce w filmie tutaj.

Pieter Elbers, prezes i dyrektor generalny KLM, powiedział: „Jestem dumny z naszej współpracy z SkyNRG i SHV Energy przy rozpoczęciu projektu, w ramach którego powstanie pierwszy europejski zakład produkcji zrównoważonego paliwa lotniczego. Pojawienie się lotnictwa miało ogromny wpływ na świat, dając ludziom nowy sposób podróżowania. Ten przywilej idzie w parze z ogromną odpowiedzialnością wobec naszej planety. KLM traktuje to bardzo poważnie i dlatego od wielu lat inwestuje w zrównoważony rozwój. Dzięki wspólnej inicjatywie z naszymi partnerami, możemy zbudować fabrykę, która przyspieszy rozwój rynku biopaliw lotniczych. Od uruchomienia produkcji w 2022 roku, zakład będzie wytwarzał 100 tysięcy ton biopaliwa rocznie, z czego każdego roku KLM kupi 75 tysięcy ton. Realizowanie lotów z wykorzystaniem nowego paliwa pozwoli nam obniżyć całkowitą emisję CO2 o 200 tysięcy ton rocznie. Dla porównania, jest to tyle CO2, ile trafia do atmosfery w czasie 1000 lotów między Amsterdamem a Rio de Janeiro wykonywanych na tradycyjnej kerozynie.”

Maarten van Dijk, dyrektor wykonawczy SkyNRG, dodał: „Dziś mam zaszczyt oficjalnie rozpocząć nasz projekt i cieszy mnie fakt, że zrealizujemy go w Holandii i wraz z tak silnymi partnerami. Dla nas wszystkich to przedsięwzięcie jest ważnym kamieniem milowym w dalszym budowaniu rynku zrównoważonego paliwa lotniczego. Jesteśmy pierwszymi, którzy zrobili krok na taką skalę i mamy nadzieję, że posłuży to jako przykład dla całej branży w tworzeniu bardziej ekologicznej przyszłości lotnictwa komercyjnego.”

Bram Gräber, prezes SHV Energy, skomentował: „Jesteśmy dumni z naszej innowacyjnej współpracy z SkyNRG i KLM, dzięki której możemy mieć swój wkład w transformację energetyki. Ta inwestycja jest ściśle zgodna ze strategią SHV Energy mającą na celu dalszy wzrost udziału alternatywnych źródeł energii, wytwarzanych w sposób zrównoważony. Nasi klienci w Europie, z których wielu nie jest podłączonych do sieci gazu ziemnego, zaufali firmie SHV Energy, aby zaspokajać swoje potrzeby energetyczne w sposób wydajny, zrównoważony i bezpieczny. Jako pionierzy w dziedzinie bioLPG cieszymy się, że ten projekt zasili naszą roczną podaż o dodatkowe 15 tysięcy ton bioLPG. Oznacza to redukcję emisji CO2 o ponad 35 tysięcy ton.”

Paliwo, które spełnia najwyższe standardy ekologiczne

Firma SkyNRG powołała Niezależną Radę ds. Zrównoważonego Rozwoju, która bada, czy paliwo spełnia najwyższe standardy, kontrolując tym samym, że produkt wytwarzany z odpadów nie ma żadnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i uprawy żywności. W produkcji nie będą wykorzystywane żadne rośliny i surowce służące do produkcji żywności takie jak olej sojowy i olej palmowy, ani ich produkty pochodne.
W skład Rady wchodzą przedstawiciele WWF International, European Climate Foundation, Solidaridad Network i Uniwersytet w Groningen.
Co więcej, przedsięwzięcie otrzymało certyfikat od organizacji Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB), która gwarantuje najwyższy możliwy standard certyfikacji dla zrównoważonych paliw.