Klimt dla niewidomych

Ruth List

Osoby niewidome mogą w Górnym Belwederze w Wiedniu dotknąć jednego z najważniejszych dzieł Gustava Klimta „Pocałunku”.

W ramach projektu unijnego (Access to Museums for Blind and Visually Impaired People) przez dwa lata wiedeńskie muzeum Belvedere we współpracy m.in. z Economica Instytut Badań Gospodarczych (AT), VR Vis Centrum Virtual Reality (AT) oraz Austriackim i Niemieckim Związkiem Osób Niewidomych i Niedowidzących pracowało nad technologią 3D, która ma umożliwić osobom niewidomym i niedowidzącym nowe przeżycia i doznania sztuki.
Projekt został niedawno wdrożony w wiedeńskiej galerii Belvedere.
Teraz osoby niewidome mogą w Górnym Belwederze w Wiedniu dotknąć jednego z najważniejszych dzieł Gustava Klimta „Pocałunku”. Obraz został komputerowo przetransponowany w multifunkcjonalny relief o wymiarach 42 X 42 cm. Wiele szczegółów oraz ornamentów kompozycji można teraz odkryć za pomocą zmysłu dotyku. Dzięki specjalnej technice finger-tracking poszczególne fragmenty płaskorzeźby przy dotknięciu przekazują informacje dźwiękowe. Relief stał się tym samym audio-przewodnikiem, który umożliwia autonomiczne odkrywanie dzieła sztuki.
Ten unijny projekt ma być siłą napędową dalszego rozwoju i poszerzenia sposobów przekazu w muzeach bazujących na technologiach dotykowych i 3D. Celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym nieograniczonego dostępu do dzieł sztuki i nie chodzi tu tylko o brak barier architektonicznych. Obraz przez swoją emocjonalność i siłę wyrazu ma przemawiać do odbiorcy.
Obok „Pocałunku” w ramach projektu powstała również cyfrowa replika sarkofagu kota ze zbiorów Manchester Museum, datowana na 2500 lat.
W przyszłości kontynuowane będą prace nad innowacyjną techniką druku 3D, dzięki której muzea mogłyby poszerzać ofertę prezentowanych reliefów.

Austriackie Muzeum Belvedere odwiedza rocznie około 1,4 mln osób. Od kilku lat instytucja prowadzi różne programy z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnością, m.in oprowadzanie dla osób chorych na demencję, czy też specjalne zwiedzanie dla osób niesłyszących i niewidomych.