Katowice – wrzesień lepszy o ¼

materiały prasowe

Lotnisko w Katowicach obsłużyło we wrześniu ponad 603 tys. pasażerów, o 24,9 proc. więcej niż w dziewiątym miesiącu 2017 roku.

Z połączeń czarterowych skorzystało 332,5 tys. podróżnych, o 30,9 proc. więcej niż rok temu.

Z połączeń regularnych skorzystało 269,7 tys. podróżnych, o 18,1 proc. więcej niż we wrześniu 2017 roku.

Artur Tomasik, prezes zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, powiedział: „We wrześniu procentowy wzrost ruchu pasażerskiego nadal oscylował wokół 25 proc. Utrzymanie wysokiej dynamiki przyrostu ruchu sprawiło, że po raz pierwszy w dziewiątym miesiącu roku z pyrzowickiej siatki połączeń skorzystało ponad 600 tys. podróżnych. Motorem rozwoju był ruch czarterowy. Z każdym sezonem wakacyjnym biura podróży wydłużają dostępne terminy wylotów do najpopularniejszych miejsc wypoczynku takich jak Turcja, Grecja czy Bułgaria. Dłuży sezon w wymierny sposób wpływa na większą liczbę pasażerów obsługiwanych w segmencie czarterów.”

Od początku roku katowickie lotnisko obsłużyło 3,98 mln pasażerów, o 28 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku. Do końca roku liczba podróżnych ma osiągnąć 4,8 mln.