Już od środy przesłuchania kandydatów na prezesa POT

Od 16 marca rozpoczną się rozmowy z osobami, które złożyły do Ministerstwa Sportu i Turystyki swoje kandydatury na prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

 

Przypomnijmy, że od odwołania Rafała Szmytke pełniącym obowiązki jest dotychczasowy wiceprezes Bartłomiej Walas. 9 lutego MSiT ogłosiło konkurs na wakujące stanowisko, termin zgłaszania kandydatur minął 19 lutego.

Jak podała WaszaTurystyka.pl kandydatów będzie oceniał trzyosobowy zespół (czytaj: Oni ocenią kandydatów na prezesa POT). Przewodniczącym jest Marek Korowajczyk, dyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W składzie zespołu są zaś:

Joanna Jędrzejewska – Debortoli, od 1 marca nowa dyrektor Departamentu Turystyki MSiT

Witold Dzielski, dyrektor Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP.

Rozmowy z kandydatami rozpoczną się 16 marca. Nie wiadomo ilu kandydatów się zgłosiło. Zespół ma przedstawić trzy najlepsze kandydatury a minister wybierze jedną z nich i przedstawi do zaopiniowania Radzie POT. Po wydaniu przez tę ostatnia opinii (niezależnie czy pozytywnej czy negatywnej) minister może oficjalnie mianować nowego szefa POT.

Po objęciu stanowiska dyrektora w Departamencie Turystyki w MSiT przez Joanną Jędrzejewską Debortoli, kontynuowane są najważniejsze prace w resorcie. Projekt Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego został przesłany do konsultacji, ale jak pisaliśmy, jest on nie do końca dopracowany, branża na pewno zgłosi do niego sporo uwag, więc już niedługo rozpoczną się prace nad poprawkami i ostatecznym kształtem zapisów o TFG. Według MSiT TFG powinien zacząć działaś przez tegorocznym sezonem letnim

Joanna Jędrzejewska Debortoli nie ma jeszcze zastępcy. Mianuje go (według nieoficja;nych informacji będzie nią Karolina Szuppe) nowy podsekretarz stanu odpowiedzialny za turystykę w MSiT (prawdopodobnie – Dawid Lasek). Nie udało nam się jednak dowiedzieć, kiedy te obie nominację będą miały miejsce.