Joanna Jędrzejewska wraca do turystyki. Jest sekretarzem RPSiW Tugether

Joanna Jędrzejewska/fot. archiwum RPSiW

Joanna Jędrzejewska-Debortoli, była dyrektorka departamentu turystyki w MSiT objęła stanowisko sekretarza Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether.

Zastąpiła ona Małgorzatę Musiał-Bzowską, która powiedziała: „To bardzo budujące, że pomimo tak ciężkich dwóch lat, udało nam się stworzyć pierwszą w Polsce, profesjonalną reprezentację całego przemysłu spotkań i wydarzeń. Sztab kryzysowy TUgether rozwinął się dziś w federację 15 czołowych organizacji branżowych, które wspólnie zabierają głos w sprawie interesów i bieżących problemów sektora, pracując nad świadomością jego potencjału w polskiej gospodarce. Jestem dumna, że mogłam być częścią tego procesu i w miarę możliwości czasowych nadal będę starała się aktywnie wspierać działania Rady.”

Łukasz Adamowicz, Prezes RPSiW TUgether, skomentował: „Jako Zarząd i członkowie RPSiW TUgether jesteśmy ogromnie wdzięczni Małgorzacie Musiał-Bzowskiej za wkład jaki wniosła w rozwój naszej inicjatywy. Jej ogromną zasługą jest doprowadzenie do nabycia przez Radę Przemysłu Spotkań i Wydarzeń osobowości prawnej. Chciałbym tez osobiście podziękować Małgorzacie za ogromne zaangażowanie, profesjonalizm, ale także ciepło i sposób w jaki nas jednoczyła przez ostatnie 1,5 roku. Cieszę się że pozostanie z nami, choć w dużo bardziej ograniczonym wymiarze czasu.

Rola sekretarza RPSiW to funkcja kluczowa, to skoordynowanie 15 stowarzyszeń, które reprezentują Członkowie Zarządów, jednocześnie aktywni biznesowo przedsiębiorcy. Do tej pory ogromną rolę w działalności organizacji i powołania jej do życia odegrał Bartosz Bieszyński. Następnie – do dziś Małgorzata Musiał- Bzowska, a od teraz Joanna Jędrzejewska-Debortoli.

Jestem przekonany, że dotychczasowe doświadczenie zawodowe Joanny będzie ogromnym wsparciem dla nas na kolejnym etapie profesjonalizacji organizacji. Przed nami szeroko zakrojone działania promocyjne, odbudowa przemysłu spotkań, ale także praca nad profesjonalizacją naszej branży.”

Joanna Jędrzejewska – Debortoli będzie miała za zadanie wesprzeć organizacyjnie/ proceduralnie federację, będzie odpowiadała za koordynację działań, wzmacnianie wizerunku, komunikację i zarządzanie projektami.

Nowa Sekretarz Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether to menedżer z wieloletnim doświadczeniem, od lat związana z turystyką i promocją. Pracowała m.in. jako Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, gdzie odpowiadała m.in. za współpracę z Polska Organizacja Turystyczna oraz opiekę merytoryczną nad ustawą o turystycznym funduszu gwarancyjnym i ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., odpowiadała m.in. za promocję gospodarczą województwa mazowieckiego i napływ inwestycji do regionu, kierując Mazowieckim Centrum Obsługi Inwestora. Przez 2 lata pełniła funkcję Rzecznika Funduszy Europejskich w województwie mazowieckim.

W 2017 roku w rankingu portalu Wasza Turystyka znalazła się na 50 miejscu wśród 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce. Była sportsmenka – badmintonistka, reprezentantka kadry narodowej.

Absolwentka studiów Executive MBA – INE PAN w Warszawie w zakresie finansów i marketingu, absolwentka międzynarodowych stosunków gospodarczych WSSM w Łodzi, ukończyła również wiele kursów i szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania procesami, projektami, np. PRINCE2, z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, kontroli, pozyskiwania dofinansowania z KFS, BUR.

Na swoim facebooku Jędrzejewska napisała: “Miło mi poinformować, że po 4 letniej przerwie wracam zawodowo do branży – tym razem przyjmuję nowe wyzwanie jako Sekretarz Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether.

Minione lata były dla mnie bardzo pracowite… Poza zawodowymi zobowiązaniami realizowałam własne projekty/ spełniałam marzenia.
Cieszę się na naszą współpracę i mam nadzieję, że już niedługo TUgether się spotkamy.