Joanna Jędrzejewska odchodzi z MSiT

AG

Joanna Jędrzejewska, dyrektor departamentu turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, po dwóch latach pracy odchodzi ze stanowiska.

Kolejna zmiana kadrowa w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Tym razem z MSiT rozstaje się Joanna Jędrzejewska, która była dyrektorem Departamentu Turystyki od 1 marca 2016 roku. Zastąpiła na tym stanowisku Marię Napiórkowską.

Od dwóch lat stanowiła filar departamentu, zapewniała pewną ciągłość merytoryczną przy pracach nad aktami prawnymi. Jej zatrudnienie postrzegane było w branży jako „powiew świeżości” po latach zarządzania resortem przez dość skostniałą kadrę.

Od początku pracowała nad ustawą o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym (wprowadzono go w życie pod koniec listopada 2016 roku) oraz nad ustawą imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Nieoficjalnie wiadomo, że jej samodzielna praca była mocno ograniczana w ministerstwie. Nie mogła decydować o udziale pracowników w wydarzeniach turystycznych, wiele decyzji podejmowano za jej plecami. W ciągu tych dwóch lat odeszły m.in. wicedyrektor Olga Grabowska i Katarzyna Korycka-Furhman. Za jej kadencji odwołanych zostało także dwoje wiceministrów: Dorota Dulińska i Dawid Lasek. Przy karuzeli personalnej w MSiT, to że Joanna Jędrzejewska wytrwała dwa lata jest bardzo dobrym wynikiem.

W rankingu portalu WaszaTurystyka.pl „100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce w 2017 roku” Joanna Jędrzejewska zajęła 50. Pozycję. Jurorzy tak się o niej wyrażali: „Jak na razie najbardziej merytoryczny punkt w MSiT. Niezwykle sprawnie i z duża kulturą kieruje departamentem w warunkach ciągłych kryzysów kadrowych w MSIT.”

Ze wspomnianą kulturą i wiedzą merytoryczną, jak widać, nie pasowała do koncepcji ministerstwa.

Przed MSiT, Joanna Jędrzejewska pracowała m.in. w PAIiIZ oraz jako kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Gospodarczej – Centrum Obsługi Inwestora w Urzędzie Marszałkowskim Mazowsza, a także – tuż przed przyjściem do MSiT – w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki w UM . Studiowała na WSSM w Łodzi oraz MBA Marketing & Finance w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.