Jest nowa Rada POT

9lutego, dzień po upłynięciu kadencji V kadencji Rady POT, minister sportu i turystyki powołał Radę Polskiej Organizacji Turystycznej VI Kadencji.

W składzie Rady znajdują się przedstawiciele następujących instytucji i organizacji:
I. ADMINISTRACJA RZĄDOWA
1. Tomasz Szeratics, Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
2. Tomasz Salomon, Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia, Ministerstwo Gospodarki;
3. Urszula Ślązak, Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
4. Iwona Korczak, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi;
5. Agnieszka Kręcisz – Borowiec, Zastępca Dyrektora Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju;
6. Wojciech Hurkała, Naczelnik Parków Narodowych w Departamencie Leśnictwa i Ochrony Przyrody, Ministerstwo Środowiska.

 

II. JEDNOSTKI LUB OGÓLNOPOSLKIE REPREZENTACJE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
7. Katarzyna Gądek, Zastępca Dyrektora Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji Miasta Krakowa,
Unia Metropolii Polskich;
8. Andrzej Pisula, Burmistrz Kazimierza Dolnego, Unia Miasteczek Polskich;
9. Janina Kwiecień, Starosta Kartuski, Związek Powiatów Polskich;
10. Małgorzata Mańka – Szulik, Prezydent Miasta Zabrze, Związek Miast Polskich;
11. Anna Grygierek, Burmistrz Strumienia, Związek Gmin Wiejskich RP;
12. Jacek Protas, Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Związek Województw RP;

III. PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO I SAMORZĄDU ZAWODOWEGO, PRZEWOŹNIKÓW ORAZ STOWARZYSZEŃ DZIAŁAJĄCYCH W DZIEDZINIE TURYSTYKI
13. Małgorzata Chechlińska, Prezes Polskiego Związku Prywatnych Pracodawców Turystyki, Polski Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki;
14. Jan Korsak, Przewodniczący Komitetu Turystyki Krajowej Izby Gospodarczej, Krajowa Izba Gospodarcza;
15. Jacek Kowalczyk, Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego;
16. Marta Chełkowska, Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Związek Miast Bałtyckich;
17. Andrzej Saja, Wiceprezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego;
18. Andrzej Kindler, Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki, Polska Izba Turystyki.

VI Kadencji Rada POT będzie trwać od 9 lutego 2015 do 8 lutego 2018 roku.

Adam Gąsior

Redaktor naczelny portalu branżowego WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center