Jest kasa na rozbudowę Lotniska Chopina

archiwum lotniska Chopina

Rozbudowa warszawskiego Lotniska Chopina będzie sfinansowana za pomocą emisji obligacji o wartości 600 mln zł, z ostatecznym terminem wykupu w 2022 roku.

Na mocy umowy podpisanej przez Bank Pekao i przedsiębiorstwo Porty Lotnicze, kwota emisji zostanie wypłacona w dwóch transzach: krótko i długoterminowej. Bank Pekao w tej transakcji pełni rolę Gwaranta Programu Emisji Agent Emisji, Depozytariusza, Agenta ds. płatności, Agenta Zabezpieczeń.

Rafał Petsch, dyrektor departamentu instytucji finansowych i sektora publicznego w Banku Pekao SA., powiedział: „Rozbudowa największego portu lotniczego w Polsce to projekt kluczowy nie tylko z perspektywy Warszawy, ale również całego kraju. Tym bardziej cieszę się, że zostaliśmy wybrani jako partner finansowy do jego realizacji. Nasze zaangażowanie w ten projekt jest efektem unikalnego doświadczenia, które nabyliśmy w ciągu ostatnich lat, podczas finansowania rozbudowy ośmiu regionalnych portów lotniczych.”

Środki pozyskane w wyniku emisji obligacji, zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę terminala pasażerskiego, modernizację i przebudowę płaszczyzn lotniskowych, budowę hotelu pięciogwiazdkowego, a także na refinansowanie istniejącego zadłużenia PPL. Planowany koszt planu inwestycyjnego realizowanego do 2016 r. będzie wynosił ok. 800 mln zł.

Michał Kaczmarzyk, naczelny dyrektor Portów Lotniczych, dyrektor Lotniska Chopina w Warszawie, skomentował: „Ruch lotniczy w Warszawie z roku na rok dynamicznie rośnie. W 2014 r. na Lotnisku Chopina obsłużyliśmy 10,5 mln osób, a w 2015 r. spodziewamy się obsłużyć ich o milion więcej. W trosce o utrzymanie najwyższej jakości obsługi pasażerów i linii lotniczych przy rosnącym natężeniu ruchu, chcemy z wyprzedzeniem inwestować w rozbudowę infrastruktury, aby stale zwiększać komfort i przepustowość naszego portu.”