Jesienią polski workshop w Portugalii

MM

Pierwsze spotkanie B2B dla polskich biur turystyki przyjazdowej z kontrahentami z Portugalii odbędzie się 11 października w Lizbonie – zapowiadali przedstawiciele POT podczas konferencji w Senacie.

Ponieważ rośnie zainteresowanie portugalskich turystów podróżami do Polski, POT zamierza ułatwić nawiązanie kontaktów tamtejszych biur wyjazdowych z organizatorami turystyki przyjazdowej z Polski. Swój udział w workshopie zgłosiło już kilkanaście polskich firm, obecnie trwa pozyskiwanie portugalskich kontrahentów.

Turystyka między Polską a Portugalią była jednym z tematów dzisiejszego spotkania, zorganizowanego przez Senacką Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Polsko-Portugalską Izbę Gospodarczą. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Ambasador Portugalii w Polsce Joao Silva Leitao, Ambasador RP w Portugalii Jacek Kisielewski i prezes Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej Joao Bras Jorge.

Portugalia rusza do Polski

Jak powiedział ten ostatni, mimo wielu różnic dzielących Polskę i Portugalię, możemy zaobserwować zacieśnianie się stosunków na tle handlowym i wzrost wymiany gospodarczej między obydwoma krajami. Stąd pomysł, aby postawić nie tylko na promocję Portugalii jako kierunku turystycznego dla Polaków (w 2017 roku Portugalię odwiedziło ponad 276 tys. polskich turystów, wzrost o 36 proc.), ale też wspomóc zainteresowanie Portugalczyków podróżami do Polski.

Artur Brandysiewicz, dyrektor departamentu strategii i marketingu w Polskiej Organizacji Turystycznej powiedział, że Polska chce na rynku portugalskim promować kilka rodzajów produktów turystycznych: weekendowe wizyty w dużych miastach, dziedzictwo przyrodnicze, parki i pałace, zdrowie i uroda oraz przemysł spotkań.

Klient na dłużej

Marzena Sarzyniak z Polskiej Organizacji Turystycznej dodała, że Portugalczycy przyjeżdżają do Polski na długo – średnio spędzają u nas aż osiem dni i wydają średnio 82 euro dziennie. Przylatują głównie samolotami (68 proc.), nocują głównie w hotelach (70 proc.), chętnie odwiedzają na dłużej Kraków, a także Warszawę, Gdańsk, Poznań i Wrocław. Interesuje ich też turystyka religijna (pielgrzymki śladami św. Jana Pawła II), a także Tatrzański i Białowieski Park Narodowy. Zimą POT promuje w Portugalii wyjazdy na polskie jarmarki świąteczne.

Liczba Portugalczyków odwiedzających Polskę rośnie dość dynamicznie, w 2014 było ich ponad 21 tys., w 2015 – ponad 25 tys., a w 2016 już ponad 30 tys. Większość (56 proc.) z nich przyjeżdża na urlop i spędza go na wypoczynku oraz zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Prawie 22 proc. odwiedza rodziny i znajomych, a także podróżuje w ramach programu Erasmus. 21,5 proc. przyjeżdża w ramach podróży biznesowych. Wzrostowi ruchu turystycznego sprzyja rozwój siatki tanich połączeń lotniczych.

Wojciech Baczyński, dyrektor generalny Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej zwrócił uwagę na to, że ze względu na profil portugalskiego turysty warto byłoby promować produkty niebędące typowymi weekendowymi wypadami do dużych miast, ale stanowiące raczej coś bardziej unikatowego, jak właśnie turystyka związana z dziedzictwem przyrodniczym.