Jakub Feiga dyrektorem biura Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej

Jakub Feiga/fot. facebook

15 czerwca na zebraniu zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej postanowiono o zmianie na stanowisku dyrektora biura. Rajmunda Papiernika zastąpił Jakub Feiga.

Rajmund Papiernik pełnił tę funkcję od 11 lat.

Jakub Feiga był od września 2014 roku zastępcą dyrektora biura zarządu DOT. Był odpowiedzialny m.in. za koordynację międzynarodowego projektu “Wspólne Dziedzictwo” w partnerstwie 11 podmiotów o łącznej wartości 2,5 mln EUR, współpracę z zarządem i dyrektorem biura w zakresie nadzoru nad bieżącym funkcjonowaniem biura, sporządzanie planów i sprawozdań z działalności.

Odpowiadał również za działania marketingowe m.in. pełną organizację i obsługę stoisk targowych, kontakt z mediami (w tym organizację konferencji i wizyt studyjnych), zewnętrzną reprezentację stowarzyszenia we współpracy z zarządem, inicjowanie i realizację nowych serii wydawniczych, współpracę przy rozwoju obecności stowarzyszenia w Internecie (obsługę aplikacji Canva i GIMP), współpracę regionalną i międzynarodową oraz pozyskiwanie dotacji na realizację nowych projektów.

W latach 2008 – 2014 pełnił funkcję głównego specjalisty ds. turystyki. W roku 2012 był kierownikiem biura regionalnego w ramach projektu „Euro2012 – szansa turystyczna dolnośląskich subregionów”.

W latach 2013-2017 był wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej (zajęcia z przedmiotu “Polityka turystyczna i rekreacyjna”).