Jak zadziała dyrektywa unijna w praktyce

AG

Podczas obrad zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Touroperatorów i Agentów Turystycznych (ECTAA) w Bratysławie, najważniejszym tematem obrad było zagadnienie: Jak wdrożyć nową dyrektywę?

Przypomnijmy, że nowa dyrektywa w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych zostanie opublikowana w europejskim dzienniku urzędowym do końca tego roku. A więc przepisy powinny wejść w życie w krajach członkowskich w ciągu 30 miesięcy od daty publikacji.

Rzecznik PIT, Marzena Zarzycka, napisała w komunikacie m.in.: “Niektóre państwa członkowskie, w tym Polska, już rozpoczęły dyskusję o tym, jak należy implementować pewne jej zapisy do prawa krajowego. Ważnym zagadnieniem poruszonym na posiedzeniu zarządu ECTAA są chociażby nowe definicje imprez turystycznych, powiązanych usług turystycznych i tzw. pakietów click through oraz to jak te nowe pojęcia będą sprawdzały się w praktyce.”
Podczas obrad, na których Polskę reprezentował prezes PIt, Paweł Niewiadomski, poruszono także kwestię zapisów związanych z rezygnacją z imprezy.

W komunikacie PIT, Marzena Zarzycka, podkreślił: “Jeden z zapisów mówi o tym że klient ma prawo zrezygnować z imprezy w razie wystąpienia „siły wyższej”. Debatowano o tym, jak rozumieć ten zapis w świetle wydawanych przez ministerstwa spraw zagranicznych ostrzeżeń przed podróżowaniem. Zwrócono uwagę na problem 100 proc. opłat za rezygnację w przypadku ofert first i last minute oraz na to, czy należy wprowadzać zmiany w prawie krajowym dotyczącym postępowania w razie nieprawidłowego wykonania usługi.”

Kolejnym problemem dotyczącym dyrektywy był zapis o zabezpieczeniach finansowych dla klientów. Zarząd ECTAA zastanawiał się, jak wprowadzić w życie zapis o zabezpieczeniach dla powiązanych usług turystycznych oraz jak przygotować się wcześniej do planowanego za trzy lata unijnego raportu na temat funkcjonowania zapisów dyrektywy regulujących sprzedaż usług turystycznych online.

Prezes PIT, Paweł Niewiadomski skomentował: “Wchodzimy w kluczowy dla branży etap prac nad nowym prawem w turystyce. Szczegółowe rozwiązania wdrażające zapisy nowej dyrektywy do nowego prawa i to, jak rozwiązania te sprawdzą się w praktyce, będą stanowiły o jakości tego prawa. Polska Izba Turystyki w ramach prac w ECTAA zamierza jak najszybciej przystąpić do konsultowania poszczególnych zapisów, zarówno na szczeblu krajowym, jak też europejskim.”