Jak przygotować biznes turystyczny do rynku seniora?

Matthew Bennett / Unsplash

Już 7 czerwca w Darłowie odbędzie się druga edycja konferencji „Silver Tourism”. Jej celem jest określenie, jakie wyzwania społeczno-ekonomiczne stoją przed zmieniającym demograficznie rynkiem pracy w kontekście rozwoju turystyki.

Już po raz drugi w Polsce odbędzie się międzynarodowa konferencja, poświęcona w całości problematyce przemian demograficznych w kontekście rozwoju turystyki. Na wydarzenie, które odbędzie się 7 czerwca, zaprasza Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna.

Nie przegapić zmian

„O tym temacie od dawna dyskutuje się w Europie, ale także poza nią: Ameryka i Azja już wiele lat temu sformułowały rekomendacje dla wszystkich odpowiedzialnych przedsiębiorców, niezależnie od branży: kto przegapi i nie doceni istotnych uwarunkowań ekonomicznych i społecznych, związanych ze starzeniem się społeczeństw i niespotykanym dotąd wzrostem liczby seniorów, jako konsumentów, może nagle stracić pozycję na rynku i nie mieć szans odrobić poniesionych strat” – czytamy w zaproszeniu.

Tegoroczna edycja będzie poświęcona ekonomicznym i społecznym aspektom przemian demograficznych na rynku pracy, w odniesieniu do branży turystycznej. Szczególnie wartościowe może okazać się spojrzenie na zagadnienia turystyki, jako miejsca pracy “age friendly”, a więc tym razem z perspektywy pracodawców i pracowników. Będzie to również znakomita okazja do dyskusji w bardzo ciekawym, międzynarodowym wymiarze, a także sposobność, aby nawiązać kontakty i poznać przedstawicieli wielu organizacji i instytucji z Polski i Europy.

Jak “zarządzać wiekiem”

Elementem Konferencji będzie warsztat, poświęcony prezentacji oraz praktycznemu zastosowaniu platformy edukacyjnej oraz materiałów dla osób, chcących poszerzyć swoje kompetencje w obszarze „zarządzania wiekiem” w organizacji/ przedsiębiorstwie/ instytucji. Jest to rezultat międzynarodowego projektu Age Management Uptake, realizowanego w ramach Europejskiego Programu ERASMUS+

Gośćmi i współorganizatorami Konferencji będą reprezentanci Europejskiej Federacji Osób Starszych EURAG.

Szczegółowy program znajduje się na www.darlot.pl/silvertourism 

W skład komitetu naukowego II Międzynarodowej konferencji „Silver Tourism” weszli: dr hab. Beata Meyer, prof. nadzw. z Uniwersytetu Szczecińskiego (przewodnicząca), prof. dr hab. Bogusława Urbaniak z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Jan Sikora z Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr hab. Jacek Borzyszkowski, prof. nadzw. z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, dr Bartłomiej Walas z Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, dr Agnieszka Sawińska z Uniwersytetu Szczecińskiego, dr Tomasz Studzieniecki z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, dr Katarzyna Mysiak z Urzędu Miasta w Gdyni i dr Jarosław Lichacy z Politechniki Koszalińskiej (sekretarz).

W komitecie organizacyjnym znaleźli się: dr Jarosław Lichacy z Politechniki Koszalińskiej, prezes darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, mgr Grażyna Busse, prezes ECIM HIPOKAMP w Łodzi, mgr Magdalena Poulain, prezes Fundacji 2035 w Łodzi oraz mgr inż. Janusz Cwajna, z-ca dyrektora biura Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Patronem medialnym wydarzenia jest portal WaszaTurystyka.pl