Izabela Stelmańska nowym prezesem MROT

Izabela Stelmańska

Walne Zebranie Członków MROT wybrało na stanowisko Prezesa Zarządu MROT, Izabelę Stelmańską. Jej poprzednikiem był zmarły pod koniec ubiegłego roku Jan Błoński.

Izabela Stelmańska jest zastępcą dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Od początku swojej pracy w Samorządzie Województwa Mazowieckiego prężnie działa w zakresie rozwoju turystyki na terenie Województwa Mazowieckiego. W oparciu o wartości takie jak innowacja i kreacja buduje nową jakość gospodarki turystycznej.

Od 1999 roku pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Obecnie jest zastępcą Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W swoich działaniach w zakresie turystyki kieruje się zapisami wynikającymi ze “Strategii rozwoju turystyki dla województwa mazowieckiego” – przy powstaniu którego brała czynny udział.

Uczestniczyła od samego początku w pracach mających na celu powołanie na terenie Województwa Mazowieckiego Regionalnej Organizacji Turystycznej czego efektem było zarejestrowanie w 2006 roku w sądzie rejestrowym Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W latach 2008 – 2009 pełniła funkcję członka zarządu MROT.

Od 2006 roku kiedy to zmieniono ustawę kompetencyjną zajmuje się realizacją ustawy o usługach turystycznych. Uczestniczy bardzo czynnie w pracach mających na celu zmianę ustawy.

Na LIście 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce ogłoszonej przez portal WaszaTurystyka.pl, w 2020 roku zajęła 24. pozycję

Jan Błoński nie żyje. Miał 71 lat