IV Forum Przewodników, Pilotów, Biur Podróży i Atrakcji Turystycznych już jutro w Krakowie

To już jutro

Wydarzenie będzie poświęcone dyskusji na temat, czy branża turystyczna jest przygotowana na nowe otwarcie w turystyce w Krakowie.

Podczas ostatniego Forum, (Travel Meetings Krakow Maloposka #TMKM2019 grudzień 2019 roku) przedstawiciele branży zastanawiali się jak poradzić sobie z problemami związanymi z nadwyżką ruchu turystycznego w Krakowie i najciekawszych atrakcji turystycznych.

Rok 2021 stawia przed nowe wyzwania: sprawą kluczową staje się pytanie jak ma wyglądać turystyka w Krakowie po pandemii. Polityka rozwoju turystyki na lata 2021-2028 stawia na rozwój turystyki zrównoważonej, przyjaznej dla Miasta i na zachęcanie do przyjazdu do Krakowa turystów, którzy się w tę wizję wpiszą. Czy jednak Kraków jest przygotowany na ich przyjęcie i czy ma dla nich odpowiednią ofertę?

Na te pytania postara się odpowiedzieć grono ekspertów reprezentujących różne grupy interesariuszy, zaś dyskusję poprzedzi prezentacja pokazująca jak tę kwestię widzą krakowscy przewodnicy.

Po przerwie odbędzie się dyskusja na temat, jak obiekty muzealne i atrakcje turystyczne są przygotowane na lato i jesień 2021.

Poza wspomnianymi tematami zostaną poruszone tematy nie tylko o ofercie poszczególnych instytucji, ale również, jak w ciągle obowiązującym reżimie sanitarnym i zapewnić turystom poczucie bezpieczeństwa i jak w tym względzie powinna układać się współpraca między gospodarzami obiektów, przewodnikami i touroperatorami. Będzie to niejako kontynuacja, ale na bardziej szczegółowym poziomie, panelu pierwszego.

Konferencja została zaplanowana w trybie hybrydowej tzn. 17 czerwca 2021 roku w godzinach 10.00-13.15 w Sali Miedzianej Muzeum Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (wejście od strony ul. Szczepańskiej) zaplanowana jest spotkanie ok. 50 uczestników, jak również będzie możliwość udziału on-line na stronie https://www.facebook.com/KrakowskaIzbaTurystyki

Ramowy program:

10:00 Otwarcie Forum
10:15 Prezentacja: Okiem przewodnika – turysta nastawiony na zwiedzanie
10:30 Panel I: Turysta w Krakowie w 2021 roku – oferta, oczekiwania,
wyzwania
12:00 Panel II: Zwiedzanie w reżimie sanitarnym. Współpraca: obiekt – przewodnik – biuro podróży

Zgłoszenia:

https://iv-forum-przewodnikow-17-06.konfeo.com

Organizatorami Forum są: Krakowska Izba Turystyki oraz Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich w Krakowie, zaś partnerem Wydarzenia jest Urząd Miasta Krakowa.