ITRP – uszczelnić obecny system zabezpieczeń

Izba Turystyki Rzeczypospolitej opublikowała komentarz dotyczący upadłości biura Alfa Star. Czytamy w nim m.in.: Upadłość Alfa Star jest wykorzystywana do pokazania, że zabezpieczenia organizatorów turystyki na rzecz klientów są nie doskonałe i tylko następny podatek zbierany od wszystkich touroperatorów rozwiąże sprawę. Oto treść komentarza: Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej:
Z niepokojem nasłuchujemy doniesień medialnych na temat upadłości BP Alfa Star. W części z nich „straszy” się klientów biura Alfa Star, że gwarancja w wysokości 20 mln PLN nie wystarczy na sprowadzenie wszystkich klientów do kraju oraz nie będzie wystarczająca na zaspokojenie roszczeń klientów, którzy wpłacili już zaliczki lub opłacili swój urlop i na niego nie wyjadą.
Analizując bardziej szczegółowo, jeżeli przeliczy się kwotę ubezpieczenia tylko na sprowadzenie klientów, których przebywa ponad 1 600 za granicą, to na każdego klienta przypada ok. 12 500 PLN.
Na tej podstawie uważamy, że kwota gwarancji realnie zaspokoi wszystkich klientów BP Alfa Star, którzy aktualnie przebywają na zorganizowanych imprezach oraz mamy nadzieję, że wystarczy na zwrot w całości wpłaconych środków osób, które jeszcze nie wyjechały.
Upadłość Alfa Star jest wykorzystywana do pokazania, że zabezpieczenia organizatorów turystyki na rzecz klientów są nie doskonałe i tylko następny podatek zbierany od wszystkich touroperatorów rozwiąże sprawę.
Daje to podstawy do tworzenia niepotrzebnych spekulacji nad przywróceniem – odrzuconego już projektu obligatoryjnego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
ITRP wiele razy postulowała, aby uszczelnić obecny system, częściowo udało to się to po 2012 roku. Dalej jest kilka spraw, które mogłyby przyśpieszyć sprowadzanie turystów do kraju, dotyczy zwłaszcza list ubezpieczeniowych na podstawie ,których można ustalić gdzie przebywają turyści, ilu jest ich w danym kraju. Dane takie powinien przekazać ubezpieczyciel upadłej firmy .
Zwracamy się do Ministerstwa Sportu i Turystyki aby objęło rozliczenie obecnej upadłości szczególnym nadzorem w zakresie wydawania środków z gwarancji. Celem ITRP, jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz rozwiązanie zaistniałej sytuacji. Znaczy to m.in. że jeżeli będzie to korzystne, turyści powinni dalej kontynuować imprezy turystyczne, a następnie powrócić zgodnie z założonymi i częściowo już opłaconymi środkami transportu.
Apelujemy do członków Zarządu Alfa Star, aby przekazali wszystkie istotne informacje na temat, opłaconych świadczeń w hotelach, liniach lotniczych oraz pozostałych informacji niezbędnych do rozwiązania powstałej sytuacji. Liczymy również, że rezydenci Alfa Star obejmą opieką turystów w tak trudnej dla nich sytuacji, do momentu zakończenia imprez i wylotu do Polski.
Mazowiecki Urząd Marszałkowski, który jest beneficjentem gwarancji powinien wykorzystać w swoich działaniach również samorządy turystyczne celem znalezienia jak najlepszych i korzystnych powrotów dla turystów Alfa Star. Powyższe działania pozwolą na rozważne wydawanie środków z gwarancji, dzięki temu będziemy mogli liczyć, że gwarantowane środki będą wystarczą dla wszystkich klientów biura Alfa Star.
Jesteśmy zawsze otwarci na dyskusję nad systemem organizacji i zabezpieczenia turystów oraz podmiotów działających w branży turystycznej. Dlatego proponujemy aby dalsze rozważania na temat zabezpieczeń kontynuować po zamknięciu i przeanalizowaniu zakończonego sezonu letniego 2015.
Zarząd ITRP