Interrail – Brexit nie zmienia zasad

Pomimo ogłoszonego w piątek 24 czerwca wyniku brytyjskiego referendum Eurail Group G.I.E. zapewnia swoich klientów, że nie wpłynie on na możliwość podróżowania Interrail. Użytkownicy Interrail z innych krajów europejskich wciąż mogą, równie dogodnie jak wcześniej, podróżować po Wielkiej Brytanii z karnetem Interrail Pass.

Karnet Interrail Pass daje Europejczykom możliwość swobodnego, nieograniczonego podróżowania koleją po 30 krajach Europy, w tym także po Wielkiej Brytanii. Każdego roku ponad 250 tysięcy Europejczyków w różnym wieku korzysta z Interrail, udając się w podróż do nowych, wyjątkowych miejsc w Europie, by móc spotykać ludzi innych kultur i dowiedzieć się więcej o różnorodności i historii kontynentu europejskiego.

Warunki korzystania z Interrail oraz regiony, po których można podróżować, pozostają całkowicie niezmienione bez względu na wynik brytyjskiego referendum.

Silvia Görlach, kierowniczka sprzedaży i marketingu z Eurail Group G.I.E., powiedziała: “Nadal będziemy zapewniać wszystkim Europejczykom możliwość korzystania z Interrail, tak by mogli doświadczyć tego, co sprawia, że Europa to wyjątkowe miejsce.”

Karnety Interrail Pass przybliżają 30 różnych nacji i mają zachęcać Europejczyków do podróży po Europie, promując tym samym wymianę międzykulturową. “Regularnie słyszymy od naszych pasażerów, że Interrail poszerza ich horyzonty i wywiera trwały, pozytywny wpływ na zrozumienie innych kultur. Cieszymy się, że możemy nadal zapewniać wszystkim klientom z Europy tak wyjątkową, zmieniającą życie szansę” – dodaje pani Görlach.

Więcej informacji na temat dostępności karnetów Interrail Pass oraz uczestniczących w tym programie krajów można znaleźć na stronie http://www.interrail.eu.