Incentive Day – nowe wydarzenie w kalendarzu branży turystyki motywacyjnej

Incentive Day 2023
Fot. Materiały prasowe

W pierwszy dzień kalendarzowego lata, 21 czerwca 2023 roku, w Klubie Sosnowym w Warszawie, odbyło się „Święto Turystyki Motywacyjnej – Incentive Day 2023”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT). Adresatami wydarzenia byli członkowie SOIT, a także firmy i korporacje, które już uwzględniają, bądź planują uwzględnić w swoich strategiach marketingowych narzędzie, jakim jest incentive travel. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Incentive Day 2023 rozpoczął się konferencją pn. „Dobre praktyki i innowacje w turystyce incentive travel – nowy początek”, na którą składały się trzy panele tematyczne.

W pierwszym z nich zaprezentowano wyniki badania branży incentive travel „Barometr SOIT” za lata 2020-2022 oraz przedstawiono prognozy na rok 2023. Badanie dot. wielkości rynku oraz jego struktury zostało przeprowadzone przez Agencję Badania Rynku ABR Sesta.
W drugiej części panelu zaprezentowane zostały misja i wizja Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego, które powstało dla profesjonalizacji branży i upowszechniania dobrych praktyk na rynku usług turystycznych.

Przeanalizowano również sytuację na rynku po okresie pandemii, w zestawieniu z dobrymi praktykami stosowanymi na rynku incentive travel. W dyskusji wybrzmiały m.in. problemy występujące na linii klient-agencja-kontrahent, takie jak np.: zbyt niskie budżety w dobie rosnących cen za przeloty i hotele, kłopoty z rezerwacją biletów lotniczych dla grup, powielanie rezerwacji przez kilka agencji stających do tego samego przetargu, kłopoty z rezerwacją hoteli dla grup, krótkie terminy ważności sporządzanych ofert. W wyniku dyskusji SOIT zobowiązał się opracować materiał edukacyjno-informacyjny kierowany do osób decyzyjnych w obszarze organizacji incetive travel w korporacjach.

ESG – środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny to tematyka trzeciego panelu. Rozmawiano o działaniach jakie musi podjąć branża incentive aby w łańcuchu dostaw oferować usługi zgodnie z aktami prawnymi stanowiącymi o ESG. Każdy z panelistów przedstawił prowadzone przez swoją firmę działania na rzecz redukcji śladu węglowego, z poszanowaniem środowiska i z odpowiedzialnością społeczną.

Uroczysta gala i aukcja na budowę domu dla dzieci

Konferencję zwieńczyła uroczysta gala Incentive Day pod hasłem „Z nami lato cały rok”. Podczas gali wręczone zostały wyróżnienia za wkład w rozwój turystyki motywacyjnej w latach 2020-2022. Statuetki Barometry SOIT otrzymali: Dominik Borek, Bartosz Bieszyński, Ras Al Khaimah Tourism Developement Authority oraz SOIT, SITE i Kadry Turystyki za wspólną realizację Projektu Pilot Incentive Travel.

W drugiej części gali odbyła się licytacja pamiątek podróżniczych ofiarowanych przez członków Stowarzyszenia. Dochód z aukcji w wysokości 50 100 zł umożliwi realizację celów statutowych Fundacji Joanny Radziwiłł „Opiekuńcze Skrzydła”. Pieniądze zostaną wykorzystane na wakacje dla 28 dzieci i młodzieży z Kamionki i Milanówka w wieku 6-14 lat, a także zasilą budowę nowego domu dla dzieci, podopiecznych fundacji w Kamionce.