III Forum Hotelarzy IGHP połączone z Galą z okazji 15-lecia za nami

archiwum IGHP

III Forum Hotelarzy IGHP, które miało miejsce 21 listopada w Hotelu Narvil Conference & SPA w Serocku, było wyjątkowe pod wieloma względami. W tym roku przypada bowiem 15. rocznica powstania Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Po zakończeniu merytorycznej części spotkania członków IGHP odbyła się uroczysta, jubileuszowa Gala.

Wśród gości – członków Izby, w tym hotelarzy, dostawców, przedstawicieli uczelni i szkół – nie zabrakło znanych osobowości z branży hotelarskiej. Gośćmi specjalnymi III Forum byli minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji dr Maciej Kawecki oraz wicedyrektor departamentu turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki dr Dominik Borek.

III Forum rozpoczęło wystąpienie prezesa IGHP Ireneusza Węgłowskiego, który podsumował ostatni rok działalności Izby, opisał jej aktualne aktywności, sukcesy i kwestie wymagające uwagi. – Ubiegły rok to czas szczególnej intensyfikacji prac w wielu obszarach, w tym w zakresie pozyskiwania nowych członków Izby. Dzięki ogromnemu wysiłkowi sekretarza generalnego Marcina Mączyńskiego do IGHP dołączyło aż 100 nowych członków. Dzięki temu w naszym gronie mamy obecnie 372 hotele członkowskie, ponad 38 tysięcy pokoi, co stanowi blisko 1/3 rynku – powiedział Ireneusz Węgłowski. Prezes Izby zwrócił szczególną uwagę na ogrom pracy w Izbie, zwłaszcza na organizację dużej liczby szkoleń, spotkań regionalnych, zgromadzenia ogólnego HOTREC w Krakowie czy działalność Konsorcjum na rzecz odrzucenia przez sąd rażąco wysokich opłat za prawa autorskie.

Część panelową otworzyły prezentacje wiceprezesa IGHP Tomasza Pieniążka oraz wicedyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki Dominika Borka, którzy opowiedzieli o zmianach regulacyjnych w klasyfikacji obiektów hotelarskich oraz o klasyfikacji HotelStars Union. Żywą dyskusję wywołały tematy dotyczące nieuczciwej konkurencji w polskim hotelarstwie, a także opłaty turystycznej.

Piotr Kwiatkowski, wiceprezes IGHP przedstawił zebranym aktualny stan prac nad zablokowaniem ustawy o prawach autorskich i pokrewnych, zarysował problematykę zagadnienia, dotychczasową działalność Konsorcjum i wypracowane efekty. – Trudno przewidzieć, jakie będzie ostateczne rozstrzygnięcie, ale jest pewne, że postanowienie, które zapadnie na rozprawie 4 grudnia nie zakończy postępowania. Niezależnie od decyzji jedna ze stron będzie apelować. Mam refleksję, że mija 5 lat od rozpoczęcia postępowania prowadzonego od grudnia 2013 roku. To jednocześnie jedna trzecia okresu działalności Izby, a więc istotna część jej funkcjonowania i aktywności – podsumował Piotr Kwiatkowski.

Gość specjalny Forum Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi opowiedział o silnej pozycji i potencjale polskiej żywności na rynku europejskim i światowym. Minister podkreślał rolę hotelarzy w promowaniu polskiej żywności, a także potencjale kulinariów w rozwoju hoteli i ich promocji. – Wasze przedsięwzięcia mogą być silnym wsparciem dla polskiej produkcji żywności, która jest ważnym elementem polskiej gospodarki, zarówno w wydaniu eksportowym, jak również na rynku wewnętrznym – przekonywał.

O pierwszych doświadczeniach hotelarzy związanych z wprowadzeniem w maju tego roku RODO dyskutowali dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji oraz mec. Łukasz Łyczkowski. Gość specjalny poruszył m.in. kwestie obowiązku informacyjnego hotelarzy, a także zagadnienia związane z dodatkowymi regulacjami prawnymi w zakresie RODO, które wkrótce będą wdrażane. Duża część dyskusji została poświęcona zastosowaniu monitoringu wizyjnego w hotelach oraz warstwowości realizacji obowiązku informacyjnego.

Uzupełnieniem dyskusji o RODO była rozmowa mec. Łukasza Łyczkowskiego z Marcinem Mączyńskim. Sekretarz generalny Izby opowiedział zgromadzonym gościom o pracach nad Kodeksem Dobrych Praktyk RODO, który będzie dotyczył najbardziej newralgicznych dla hotelarstwa obszarów. – Kodeks będzie dostępny dla całej branży hotelowej. Nie chcemy się zamykać wyłącznie na członków IGHP, choć ci przystąpią do Kodeksu na preferencyjnych warunkach – powiedział sekretarz generalny. Dodał, że zobowiązanie się do stosowania Kodeksu może być kartą przetargową w kontaktach hoteli z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Emocje wśród uczestników Forum wzbudził również temat sharing economy, czyli krótkoterminowego najmu lokali, który przybliżył wiceprezes IGHP Krzysztof Szadurski. – Skala sharing economy przerosła przewidywania ustawodawców na całym świecie i wywołuje szereg problemów i wyzwań w różnych obszarach. W ciągu ostatnich dwóch lat wiele krajów postanowiło uregulować prawnie ten fragment rynku, jednak w branży hotelarskiej zjawisko nadal rodzi pytania o kwestię uczciwej konkurencji – podkreślał prowadzący, dodając, że IGHP od dwóch lat zabiega o uregulowanie sharing economy w branży hotelowej, prowadząc dyskusje z Komisją Sejmową czy składając wniosek o zmianę ustawy o usługach hotelarskich.

Pomiędzy wystąpieniami gości specjalnych i członków IGHP o działalności i ofercie swoich firm opowiedzieli partnerzy wydarzenia. Zebrani wysłuchali krótkiej historii kawy zamkniętej w kapsułkach, którą zaprezentował przedstawiciel Nespresso oraz o funkcjonalnym, estetycznym i nowatorskim asortymencie aranżacyjnym oferowanym hotelom i firmom cateringowym przez Duni. Dzięki firmie Winterhalter goście zapoznali się ze specyfiką najnowszych sprzętów do zmywania przemysłowego, które są ekologicznym i ekonomicznym rozwiązaniem stosowanym, m.in. w hotelach. Firma Trias przedstawiła zebranym przykłady technologicznych trendów w hotelarstwie, wśród których znalazły się multimedialne i intuicyjne elementy wyposażenia wpływające na optymalizację zarządzania czy interaktywne place zabaw dla dzieci.

Zwieńczeniem dnia była uroczysta Gala z okazji 15-lecia IGHP. Prezes Izby witając gości, podziękował wszystkim zaangażowanym w powstanie i rozwój Izby.

Z okazji jubileuszu IGHP otrzymała wiele wyrazów uznania i życzeń dalszych sukcesów, w tym m.in. od marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka i Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, a także Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego, który uhonorował IGHP pamiątkowym medalem Pro Masovia, natomiast dyplomem uznania z podziękowaniem za efektywną pracę zostali uhonorowani Ireneusz Węgłowski, prezes IGHP oraz Marcin Mączyński, sekretarz generalny.

Otrzymała także specjalne życzenia od przedstawicieli Polskiej Izby Turystyki, Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Izby Turystycznej RP, Śląskiej Organizacji Turystycznej, Warszawskiej Izby Turystyki, Harmony Polish Hotels i Warszawskiej Organizacji Turystycznej.

Z kolei Izba przyznała szczególne wyróżnienie dla osoby zasłużonej polskiemu hotelarstwu Ryszardowi Cetnarskiemu, a także okolicznościowe statuetki członkom Izby, którzy znajdują się w jej gronie od samego początku.