II Rada spróbuje doradzić ministrowi Bańce

4 marca w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyło się inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji. Spotkanie prowadzili Minister Witold Bańka oraz Podsekretarz Stanu Dariusz Rogowski.

Na pierwszym posiedzeniu Społecznej Rady Turystyki II kadencji przedstawiciele MSiT zaprezentowali plany resortu na 2018 r. w obszarze turystyki, a także wstępne założenia prac nad ustawą o usługach hotelarskich, usługach pilockich i przewodnikach turystycznych.

I kadencja Rady powołanej w czerwcu ubiegłego roku, została skrócona i trwała ostatecznie 7 miesięcy (czytaj TUTAJ).

Przypomnijmy, że Społeczna Rada Turystyki to ciało doradcze działające przy Ministrze Sportu i Turystyki. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie i formułowanie stanowisk w sprawach dotyczących propozycji systemowych rozwiązań w turystyce, inicjowanie działań, wspieranie i promowanie nowych propozycji zadań, wspólne identyfikowanie potrzeb środowiska oraz wypracowywanie kierunków rozwiązań na zidentyfikowane bariery.

Przewodniczącym Rady został Gheorghe Marian Cristescu, prezes zarządu Chopin Airport Development. Chce on, by w tym roku członkowie Rady pracowali w zespołach tematycznych, zadł tez obecnym na pierwszym spotkaniu członkom „pracę domową”.

Na spotkaniu wręczono nominacje 14 członkom Rady, pozostałych siedem osób otrzyma je na następnyms potkaniu Rady

1.Barbara Bieniek Przewodnik Turystyczny po Krakowie

2. Marek Chraniuk Prezes Zarządu PKP Intercity

 

3. Gheorghe Marian Cristescu Prezes Zarządu Chopin Airport Development

4. Wiesław Czerniec Prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej GG

5. Maciej Dobrzyniecki Prezydent Europejskiej Akademii Gastronomicznej

6. Michał Fijoł Członek Zarządu PLL LOT

7. Jarosław Lichacy Prezes Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej

8. Anna Nowak gdziewyjechac.pl

9. Marcin Nowak gdziewyjechac.pl

10. Adam Pilczuk Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Chopin Airport Development

11. Ryszard Skotniczny Wiceprezes Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

12. Michał Szeftel Prezes Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu

13. Agnieszka Sikorska Dyrektor biura w Śląskiej Organizacji Turystycznej

14. Dr hab. Prof. Nadzw. Elżbieta Szymańska Kierownik Katedry Gospodarki Turystycznej Politechniki Białostockiej