IGHP: zyski przyjdą dopiero po koniec 2021 roku

archiwum hotelu Belwederski

Z najnowszej ankiety przeprowadzonej wśród członków Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego wynika, że jedna trzecia hoteli miała w lipcu zajętych więcej niż 60 proc. pokoi, a blisko połowa hoteli realizuje niższe ceny niż w roku ubiegłym.

Działalność wznowiła już zdecydowana większość ankietowanych hoteli (99 proc.). Najliczniejszą grupę wśród nich stanowią hotele obsługujące ruch biznesowy (40 proc.) i łączące segment biznesowy z turystycznym (33 proc.). Hotele specjalizujące się w turystyce wypoczynkowej stanowią 28 proc.

Wciąż niska frekwencja

W lipcu 34 proc. hoteli odnotowało średnią frekwencję poniżej 30 proc. Taka sama grupa ankietowanych osiągnęła frekwencję do 60 proc. Frekwencję powyżej 60 proc. zadeklarowało 32 proc. hoteli.

Niższe ceny nie pomagają, brak gości zagranicznych

Blisko połowa hoteli realizuje niższe ceny niż w roku ubiegłym.

W lipcu było to 48 proc. obiektów, z czego 28 proc. zanotowało spadki wyższe niż o 10 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.
Nadal na bardzo niskim poziomie utrzymuje się ruch gości zagranicznych – 82 proc. hoteli odnotowało udział poniżej 10 proc.
Również segment tzw. przyjęć okolicznościowych, pomimo zniesienia kolejnych ograniczeń dotyczących wesel, notuje słaby wynik – 79 proc. hoteli wskazało udział poniżej 10 proc.

Coraz mniej rezerwacji

63 proc. hoteli deklaruje stan rezerwacji na sierpień nieprzekraczający 40 proc. posiadanych pokoi. Odpowiednio dla września jest to już 91 proc. hoteli, a dla października 97 proc.

Zyski najwcześniej pod koniec przyszłego roku

Blisko połowa ankietowanych hoteli (49 proc.) ma trudności związane z utrzymaniem płynności finansowej. Aż 96 proc. hoteli nie przewiduje osiągnięcia zysku z działalności operacyjnej wcześniej niż na koniec 2021 roku, 59 proc. nie wcześniej niż w 2022 roku.
Podobnie hotele prognozują powrót do poziomu obrotów z lat 2018-19: 90 proc. nie wcześniej niż w roku 2022 roku.
W ankiecie lipcowej pojawiło się również po raz pierwszy pytanie dotyczące zmian nastrojów branży hotelarskiej. 52 proc. hoteli odnotowało brak zmiany w stosunku do czerwca, a 24 proc. wskazało na bardziej pesymistyczny.

W ostatnim tygodniu lipca hotele mogły rejestrować się w katalogu bazy przedsiębiorców turystycznych ZUS, aby wziąć udział w programie „Polski Bon Turystyczny” – 79 proc. hoteli już tego dokonało.

W ankiecie organizowanej przez IGHP wzięło udział 215 hoteli zlokalizowanych we wszystkich województwach. 28 proc. to obiekty sieciowe, a 66 proc. hoteli położonych jest w miastach. Większość ankietowanych stanowiły hotele liczące do 150 pokoi (82 proc.) oraz reprezentujące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (84 proc). Badanie online trwało od 31 lipca do 6 sierpnia 2020 roku.

Hotelarze z IGHP: zyski przyjdą może za rok, może za dwa