IGHP rekomenduje hotelarzom dobre praktyki na czas kryzysu koronawirusa

archiwum IGHP
Ireneusz Węgłowski, prezes IGHP

Po zapoznaniu się z sytuacją dotyczącą anulacji rezerwacji w hotelach w następstwie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego przygotowała dla hotelarzy przykłady sprawdzonych działań w sytuacji kryzysowej. Jednocześnie IGHP zwróciła się do Ministerstwa Rozwoju o udzielenie przez rząd pomocy przedsiębiorcom hotelarskim.

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego przeanalizowała stosowane w Polsce i w Europie praktyki w zakresie zarządzania kryzysowego. Istotny spadek przychodów w branży jest faktem. Dalszy rozwój sytuacji epidemiologicznej jest nieprzewidywalny, należy zatem rozważyć zróżnicowane rozwiązania w zakresie polityki sprzedażowej w hotelach.

Izba wskazuje na stosowane obecnie dobre praktyki w branży hotelarskiej, m.in:

1. Zgoda na bezkosztowe anulowanie rezerwacji bezzwrotnych z jednoczesnym uzgodnieniem rezerwacji w późniejszym terminie;
2. Zgoda na odwołanie przedpłaconych imprez z jednoczesnym uzgodnieniem zatrzymania zaliczki na poczet realizacji w późniejszym terminie;
3. Bieżące, intensywne kontakty z klientami, w celu zapewnienia realizacji w przyszłości odwołanych rezerwacji;
4. Indywidualne i elastyczne podejście w zakresie modyfikacji warunków współpracy w okresie kryzysu.

IGHP – jako izba gospodarcza – nie jest upoważniona do wydawania wiążących zaleceń dotyczących polityki sprzedażowej hoteli, dlatego wyżej wskazane praktyki należy traktować jedynie jako przykłady sprawdzonych działań w sytuacji kryzysowej.
Jednocześnie IGHP zwróciła się do Ministerstwa Rozwoju z prośbą o spotkanie w celu przedyskutowania form i zakresu pomocy przedsiębiorstwom hotelarskim ze strony rządu. – Znakomita większość hoteli to małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których szacowany spadek przychodów ze sprzedaży usług noclegowych o ok. 20% i więcej, przy dużym udziale kosztów stałych, może spowodować katastrofalne skutki – mówi Ireneusz Węgłowski, prezes IGHP.

W poniedziałek 9 marca odbędzie się spotkanie w Ministerstwie Rozwoju.

Czytaj także: PIT wyjaśnia, kiedy można bez opłat zrezygnować z wyjazdu z powodu koronawirusa