IGHP: półmetek wakacji w hotelach z mniejszą frekwencją niż rok temu

Frekwencja w hotelach w lipcu okazała się niższa niż w 2022 roku dla blisko połowy obiektów – wynika z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Spadek frekwencji hotele starają się nadrabiać średnimi cenami, jednak dla co najmniej połowy hoteli wzrost cen jest poniżej wskaźnika średniej inflacji.

Według ankietowanych, wyniki lipca były bardzo zbliżone do czerwcowych. I choć zwiększyła się grupa hoteli z frekwencją mniejszą niż 30 proc. (11 proc.), to obłożenie powyżej 50 proc. zanotowało 3/4 hoteli (tak samo jak w czerwcu), w tym 47 proc. obiektów powyżej 70 proc.

Dobry poziom obłożenia, zważywszy na rozpoczęte wakacje, zanotowały hotele biznesowe, natomiast obiekty wypoczynkowe osiągnęły najlepsze rezultaty od początku roku w efekcie rozpoczętego sezonu urlopowego. W grupie hoteli biznesowych 62 proc. uzyskało obłożenie powyżej 50 proc., w tym 38 proc. powyżej 70 proc. To wyniki o kilkanaście pp. niższe niż w czerwcu, ale nadal satysfakcjonujące, zważywszy na okres wakacyjny. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 16 proc. hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych 94 proc. przekroczyło frekwencję 50 proc., w tym 58 proc. z obłożeniem powyżej 70 proc. i zaledwie 3 proc., poniżej 30 proc.

Niższy poziom obłożenia niż w 2022 roku

Poziom obłożenia hoteli odbiegał jednak od wyników uzyskanych rok temu. Dla blisko połowy hoteli (47 proc.) wskaźnik obłożenia pogorszył się, w tym 28 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp., a 14 proc. w zakresie 11-20 pp. Z kolei 34 proc. obiektów poprawiło obłożenie w stosunku do lipca ubiegłego roku, z wyraźnie najliczniejszą grupą 21 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 17 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym. Dane te były bardzo zbliżone w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe.

Spadek frekwencji hotele starają się nadrabiać średnimi cenami. Odpowiedzi wskazują, że zdecydowana większość hoteli (78 proc.) odnotowała zwiększenie w stosunku do lipca 2022 r. Dokładnie połowa obiektów zanotowała wzrost do 10 proc., w przedziale 11-20 proc. – 17 proc. hoteli, a powyżej 20 proc. – 11 proc. Oznacza to jednak, że dla co najmniej połowy hoteli wzrost cen jest poniżej wskaźnika średniej inflacji, a więc realnie oznacza spadek.

W lipcu goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 25 proc. Hotele biznesowe zanotowały wskaźnik 29 proc., a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 18 proc.

Rezerwacje na sierpień – tradycyjnie słabiej w hotelach biznesowych, lepiej w wypoczynkowych

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na sierpień, podobnie jak w lipcu, potwierdzają, że jest to tradycyjnie słabszy okres dla hoteli biznesowych i jednocześnie bardzo dobry dla obiektów wypoczynkowych. Prognozy, dla całej grupy ankietowanych hoteli, są nieco lepsze niż dla lipca miesiąc temu. 28 proc. hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc., ale obłożenie powyżej 50 proc. posiada połowa ankietowanych. W hotelach biznesowych 42 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje 27 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 7 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 84 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc., w tym 32 proc. powyżej 70 proc.

Hotelarze dobrze oceniają półmetek wakacji, choć liczyli na więcej

Hotelarze w większości (63 proc. wszystkich ankietowanych) dobrze oceniają pierwszą połowę sezonu wakacyjnego, choć z tej grupy 24 proc. poniżej oczekiwań. Odpowiedzi „źle” udzieliło 14 proc., a „poniżej oczekiwań” 24 proc. respondentów. Nieco lepszą ocenę dają hotele biznesowe niż wypoczynkowe. Odpowiedzi „dobrze” udzieliło 69 proc. (24 proc. poniżej oczekiwań), „źle” 16 proc., a „poniżej oczekiwań” też 16 proc. respondentów. Dla obiektów wypoczynkowych odpowiedzi były następujące: „dobrze” 61 proc. (16 proc. poniżej oczekiwań), „źle” 16 proc., a „poniżej oczekiwań” 23 proc.

O ankiecie

W ankiecie przeprowadzonej w dniach 3-8 sierpnia 2023 roku wzięło udział 131 hoteli zlokalizowanych we wszystkich województwach. Spośród nich 67 proc. położonych jest w miastach. 26 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (87 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 69 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 81 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 34 proc., 24 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym to 42 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (95 proc.).