IGHP: ożywienie w hotelach. Czerwiec lepszy od maja

Coraz mniej obiektów notuje obłożenie poniżej 30 proc., a jednocześnie wzrosła liczba hoteli z frekwencją powyżej 50 proc. Takie wnioski płyną z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP) dotyczącej sytuacji w branży. Według hotelarzy, długi czerwcowy weekend przyciągnął większe zainteresowanie gości niż majowy, zwłaszcza w obiektach wypoczynkowych.

Wśród wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie 8 proc. nie przekroczyło w maju frekwencji 30 proc., a satysfakcjonujący poziom obłożenia powyżej 50 proc. uzyskało 68 proc. hoteli (o 8 pp. lepiej niż w kwietniu), w tym 27 proc. obiektów powyżej 70 proc.

W hotelach miejskich 71 proc. uzyskało frekwencję powyżej 50 proc. Z kolei tylko 4 proc. hoteli nie przekroczyło obłożenia 30 proc. W hotelach pozamiejskich 58 proc. (aż o 31 pp. więcej niż w kwietniu) obiektów zanotowało frekwencję powyżej 50 proc., a 16 proc. stanowiła grupa, która uzyskała obłożenie poniżej 30 proc.

Podobne relacje miały miejsce w obiektach w podziale na obsługujące gości z segmentów biznesowego oraz wypoczynkowego. W hotelach biznesowych dokładnie 70 proc. uzyskało obłożenie powyżej 50 proc. Z kolei frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 6 proc. hoteli. W obiektach wypoczynkowych było 62 proc. (o 14 pp. więcej niż w kwietniu) z frekwencją powyżej 50 proc. i 12 proc., które uzyskały obłożenie poniżej 30 proc.

Dla 35 proc. hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do maja ubiegłego roku, w tym 19 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei dokładnie połowa obiektów poprawiła obłożenie w stosunku do maja ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 21 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. Również liczną grupę, stanowiącą 16 proc., tworzą obiekty, których obłożenie wzrosło w przedziale 11-20 pp. Natomiast 14 proc. hoteli uzyskało obłożenie na tych samych poziomach.

W maju goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 26 proc. Taki sam wskaźnik zanotowały hotele biznesowe, a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 24 proc.

Dane dotyczące średniej ceny nadal świadczą o tendencji wzrostowej

Według ankietowanych, wzrost cen w stosunku do maja 2022 roku odnotowuje zdecydowana większość hoteli: 85 proc. Dwie najliczniejsze grupy zanotowały wzrosty do 10 proc. i w przedziale 11-20 proc. – odpowiednio 36 proc. i 31 proc. hoteli. Kolejne dwie grupy z przedziałami wzrostów 21-30 proc. i powyżej 30 proc. stanowiły odpowiednio 10 proc. i 9 proc. Konieczność podnoszenia cen przez hotele wynika z rosnących cen towarów i usług, w tym przede wszystkim kosztów żywności, wynagrodzeń oraz gazu i energii elektrycznej.

Poprawa stanu rezerwacji na kolejne miesiące

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na czerwiec także świadczą o poprawie w stosunku do prognoz z poprzedniego miesiąca, zarówno jeśli chodzi o odsetek obiektów z obłożeniem poniżej 30 proc., jak i tych z frekwencją powyżej 50 proc. Obiekty wypoczynkowe mają ponownie (po maju) lepsze prognozy niż segment biznesowy.

W czerwcu tylko 10 proc. hoteli wskazuje aktualną (na dzień udziału w ankiecie) frekwencję poniżej 30 proc. (miesiąc temu dla maja było to 16 proc.). Z kolei obłożenie powyżej 50 proc. posiada 57 proc. – tu poprawa o 7 pp. w stosunku do maja. W hotelach biznesowych 13 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc. (poprawa o 12 pp.), a powyżej 50 proc. wskazuje blisko połowa (49 proc., o 8 pp. lepiej niż miesiąc temu dla maja). Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 7 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 62 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc. (poprawa o 7 pp. w stosunku do danych sprzed miesiąca dla maja).

Czerwcówka lepsza niż majówka

Wśród wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie 7 proc. (poprawa o 17 pp. w stosunku do prognozowanych danych z ankiety sprzed miesiąca) nie przekroczyło w trakcie wydłużonego weekendu czerwcowego (8-11 czerwca) obłożenia 30 proc.  Do tego należy dodać 19 proc. obiektów (o 5 pp. więcej niż w prognozach sprzed miesiąca), które w ogóle nie sprzedawały oferty na ten okres. Obiektów, które uzyskały frekwencję powyżej 50 proc., było 64 proc – a więc o 28 pp. lepiej niż przed miesiącem, w tym ponad połowa, bo 52 proc. hoteli wypełniło się więcej niż w 70 proc.

Hotele biznesowe, jak przewidywały wcześniejsze prognozy, w okresie weekendu czerwcowego wypadły gorzej niż wypoczynkowe. 34 proc. nie sprzedawało oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. zanotowało 12 proc. obiektów. Hoteli zapełnionych więcej niż w połowie było 34 proc. Były to jednak i tak wyniki lepsze o kilkanaście pp. w stosunku do prognoz sprzed miesiąca.

Natomiast obiekty wypoczynkowe zanotowały wyraźnie lepsze wskaźniki niż wskazywały na to dane jeszcze miesiąc temu. 5 proc. nie sprzedawało oferty i podobnie 5 proc. nie przekroczyło obłożenia 30 proc. Obiektów zapełnionych w ponad 50 proc. było 90 proc., w tym z frekwencją powyżej 80 proc. 2/3, a powyżej 90 proc. aż 36 proc.! Czerwcówka okazała się bardzo dobrym okresem sprzedaży usług hotelowych, lepszym niż weekend majowy.

O ankiecie

W ankiecie online przeprowadzonej przez IGHP w dniach 12-15 czerwca 2023 roku wzięło udział 146 hoteli zlokalizowanych we wszystkich województwach. Spośród nich 69 proc. położonych jest w miastach. 29 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (79 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 60 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 96 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 42 proc., 29 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym to 29 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (93 proc.).