IGHP: niecierpliwie czekamy na koniec prac porządkujących rynek hotelarski

Prezes IGHP, Ireneusz Węgłowski/fot. AG

Na VII Forum Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, które odbyło się 6 września w Warszawie, spotkało się około 250 osób. Wśród gorących tematów były także zmiany w ustawie o rodzajach usług hotelarskich. Wszyscy obecni byli zgodni: im dłużej hotelarze czekają na zmiany, tym więcej tracą.

Jednym z ciekawszych wystąpień podczas Forum, była prelekcja Markusa Luthe, prezesa Hotelstars Union. Poruszył on temat przewijający się w debatach hotelarskich od kilku lat – kategoryzacji Hotelstars Union (HSU).

Przypomnijmy, że Hotelstars Union to nowoczesny, jednolity system europejskiej klasyfikacji obiektów hotelowych oparty o jakość usług, oferujący nowoczesny i przejrzysty system oceny dla ponad 22 tysięcy sklasyfikowanych hoteli, co obejmuje 1,2 miliona pokoi w Europie. Co pięć-sześć lat kryteria klasyfikacji są poddawane weryfikacji, w celu ich modernizacji zgodnie z potrzebami gości i wymaganiami rynku. W 2020 roku Nowy katalog klasyfikacji został zmniejszony z 270 do 247 kryteriów, co sprawiło, że teraz jest bardziej elastyczny i przejrzysty. System został dostosowany do nowoczesnych koncepcji hotelowych i digitalizacji w hotelach – czy to w postaci nowoczesnej technologii komunikacyjnej w recepcji i w pokoju, elektroniki rozrywkowej dla gościa czy opcji samodzielnego zameldowania i wymeldowania.

IGHP postuluje już od lat wprowadzenie tego systemu w Polsce. Markus Luthe mówił m.in. o tym, że HSU stanowi podstawę jakości usług hotelarskich w Europie, ale – co najbardziej istotne – pomaga małym rodzinnym firmom pod względem efektywności i międzynarodowej konkurencji. Luthe opowiadał też o pozytywach wprowadzenie systemu HSU w krajach europejskich.

Kolejni prelegenci oraz uczestnicy debat poruszali najważniejsze problemy dotykające hotelarstwo polskie.

Dominik Borek, dyrektor departamentu turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, miała niewdzięczną rolę, opowiedzenia o założeniach nowej ustawy o rodzajach usług hotelarskich. Niewdzięczną, ponieważ większość tych założeń członkowie IGHP poznali rok temu. Niestety w tym czasie, departament turystyki został przeniesiony z jednego resortu do drugiego, Rosja napadła na Ukrainę, wprowadzono Polski Ład.

Dominik Borek wymienił najważniejsze punkty projektu nowej ustawy.
Podkreślił, że w nowych w proponowanych zapisach, zakwaterowanie i inne elementy są jedną usługą – zakwaterowaniem.

Poprzez nowelizację ustawy w zakresie usług hotelarskich zakłada się prowadzenie ewidencji:
• obiektów hotelowych i kempingów (campingów) na poziomie województwa oraz
• turystycznych obiektów noclegowych i pól biwakowych/namiotowych na poziomie gminy

Mają one być prowadzone w ramach Centralnego Wykazu Obiektów Zakwaterowania – narzędzia informatycznego zapewnianego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W projekcie postuluje się, żeby każdy turystyczny obiekt zakwaterowania, w którym są świadczone usługi był zobligowany do obowiązkowego posiadania regulaminu porządkowego, a w szczególności przepisu dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa małoletnim (przeciwdziałający wykorzystywaniu seksualnemu dzieci).

Rada gminy mogłaby określić w drodze uchwały na terenie swojej właściwości dodatkowe warunki, które regulamin porządkowy musi zawierać. Każdy obiekt ma posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC

Planuje się wysokie kary administracyjne za używanie oznaczeń dla świadczących usługi zakwaterowania w celach marketingowych i reklamowych wprowadzających w błąd klientów. Dochód z takiej kary będzie stanowił przychód własny gminy albo urzędu marszałkowskiego. Będzie to zależne od tego, na jakim poziomie ta decyzja będzie wydana. Kary mają być odstraszające: w wysokości około 10 tys. złotych za używanie w sposób nielegalny nazwy chronionej i wprowadzania klienta w błąd.

Według Borka, nowa ustawa przyniesie szereg korzystnych zmian:

między innymi ujednolicenie praktyki rynkowej w zakresie nazewnictwa i ochrony prawnej; ujednolicenie nazewnictwa z występującym w innych przepisach prawa: Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), terminologii Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), ustawie Prawo budowlane. Projekt ma zakładać również zwiększenie prestiżu obiektów kategoryzowanych. Dotyczyć ma to wyłącznie czterech rodzajów obiektów, które miałyby podlegać kategoryzacji (hotele, motele, pensjonaty i kempingi). Wyeliminowane maja być problemy interpretacyjne w określaniu najmu krótkotrwałego i krótkoterminowego.

Cele główne pozostają niezmienne: Jest to wzmocnienie ochrony konsumenta, wyeliminowanie nieuczciwych praktyk rynkowych w obszarze usług, podniesienie poziomu usług, zapewnienie wysokiego standardu bezpieczeństwa.

Zapytany przez prezesa IGHP, Ireneusza Węgłowskiego, czy jest realne żebyśmy w tym roku zobaczyli efekty prac nad nową ustawą, dyrektor Borek odpowiedział: „Przyszły rok jest jak najbardziej realny. Być może uda się wprowadzić zmiany na drodze nowelizacji a nie nowej ustawy. Żeby wprowadzić rozporządzenia musimy zmienić podstawę ustawową.”

Do wypowiedzi przedstawiciela MSiT odnieśli się uczestnicy debaty na temat zmian czekających hotelarzy w najbliższym czasie.

fot. AG

Gheorghe Marian Cristescu, prezes PHH, powiedział m.in.: „Na zmiany czekamy od kilku lat. Jeśli biznes się nie zmienia, to traci, a więc im dłużej będziemy czekać, tym więcej będziemy tracić. Musimy się dostosować do trendów światowych, na razie stoimy w miejscu. Mamy przed sobą ciężkie czasy, nie wiemy co nas czeka jutro (wojna? brak gazu? postępująca inflacja). Musimy być konsekwentni i musimy zmienić prawo. Według mnie, Dominik Borek jest gwarantem ciągłości i konsekwencji prac nad nowymi przepisami.

Marcin Górzyński prezes zarządu Holiday Inn Resort, dodał: „Najważniejsze z naszego puntu widzenia jest umowy najmu krótkoterminowego. Ważne jest również, by przepisy były elastyczne, ale by regulowały tych, którzy nie są regulowani do tej pory. Bo wtedy będzie uczciwa konkurencja.”

Elżbieta Lendo, prezes zarządy Fundacji Polskie Hotele Niezależne, podkreśliła: „Niecierpliwie czekamy na koniec prac porządkujących rynek hotelarski. Hotelarzy są bardzo sprawni i szybko adoptują się do każdej zmiany. Trzeba jak najszybciej jednak wyeliminować nieuczciwą konkurencję i zadbać o większe bezpieczeństwo klientów.”

Lendo zaznaczyła także: „Przeszliśmy już największy kryzys i brakuje mi rozwiązań na wypadek przyszłych kryzysów (pandemia, skutki wojny). Powinniśmy patrzeć w przyszłość, by być przygotowani na ewentualny krach. Za najistotniejszą zmianę uważam przepisy w sprawie najmu krótkoterminowego

Rafał Szmytke, prezes POT, ocenił: „Mamy już przepisy zwalczające na przykład szarą strefę i tylko nie są egzekwowane. Jesteśmy w trudnej sytuacji: mamy ochotę regulować, ale w biznesie regulacje w innej sytuacji zaczynają nam przeszkadzać. Powinniśmy dążyć do stworzenia takich ram, w których wszyscy będą konkurować w równych warunkach. Przykładem powinna być jasne warunki kategoryzacji, by 3, 4 gwiazdki oznaczały to samo wszędzie.”

Ireneusz Węgłowski, prezes IGHP, podsumował ostatni rok w hotelarstwie i w Izbie. Podkreślił najważniejsze negatywy: polityczne zmiany niekorzystne dla hotelarstwa, negatywny wpływ pandemii, zróżnicowane efekty wojny w różnych regionach, problem inflacji i rosnących kosztów oraz ryzyka energetyczne.

Za najważniejszych działań IGHP w ostatnich dwunastu miesiącach, prezes Węgłowski wymienił: live czaty dla członków Izby, działania pomocowe dla uchodźców, szkolenia w zakresie współpracy z uchodźcami, współpracę w ramach TUgether, opiniowanie zmian legislacyjnych dla branży, szereg działań medialnych oraz road show w 10 miastach dotyczący rynku MICE
Główne działania IGHP w najbliższej przyszłości zamkną się w kilku obszarach:

Ryzyka energetyczne. Znaczny wzrost energii zabija efektywność a dodatkowym zagrożeniem jest ryzyko ograniczeń w dostawach prądu i gazu
IGHP planuje interwencje w zakresie łagodzenia skutków ograniczeń

Nowe regulacje dla branży> Tutaj najważniejszymi tematami według prezesa IGHP są: krótkotrwały najem, kategoryzacja (HSU), OTA – wąskie klauzule.

Centrum Monitoringu Ruchu Turystycznego
To inicjatywa (wspólna z SOIT, PIT, Radą Przemysłu Spotkań TUgether), która ma monitorować niezgodne z prawem działania
Centrum ma prowadzić również szkolenia dla branży, upowszechniać dobre praktyki oraz wyjaśniać wątpliwości dotyczące usług hotelarskich.

Centrum kształcenia nauczycieli
Ma on się zajmować doskonaleniem zawodowym nauczycieli w zakresie HORECA, doskonaleniem dyrektorów
506 członków, 570 hoteli 48 903 pokoi 6 szkół 1 fundacja 1 instytut, 50 dostawców.

Prezes Ireneusz Węgłowski podkreślił: „Nie wiemy co nas czeka, ale musimy być razem.”

Cześć oficjalną zakończyła debata prowadzona przez Krzysztofa Szadurskiego, wiceprezesa IGHP, w której przedstawiciele mediów branżowych wypowiadali się na temat sytuacji w hotelarstwie po pandemii i w obliczu wojny na Ukrainie, szans polskich hotelarzy w najbliższej przyszłości, dalszych perspektywach i niebezpieczeństwach. Obok redaktorów naczelnych Horeca Business Club, Hotelarza, Turystyki.rp i Think MICE szansę wypowiedzi miał redaktor naczelny portalu WaszaTurystyka.pl