IGHP: konferencja dla nauczycieli “O odbudowie prestiżu zawodu hotelarza” już 30 maja w Józefowie

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego organizuje bezpłatną konferencją dla kadry szkół zawodowych i techników. „Odbudowa prestiżu pracy w sektorze hotelarskim poprzez współdziałanie IGHP z placówkami szkolnictwa branżowego (średniego)” odbędzie się 30 i 31 maja w Józefowie pod Warszawą.

Jednym z priorytetów IGHP jest prowadzenie aktywnych działań zmierzających do pobudzenia zainteresowania zawodem hotelarza oraz promowanie możliwych ścieżek kariery w branży.

„Liczymy, że nasza dwudniowa konferencja rozpocznie otwartą dyskusję i doprowadzi do wypracowania rozwiązania umożliwiającego wzajemną wymianę informacji, wsparcie i integrację środowiska hotelarskiego, któremu szczególnie leży na sercu przyszłość branży” – mówi Marcin Mączyński, sekretarz generalny IGHP.

Jak skutecznie zachęcić młodzież do wyboru szkoły hotelarskiej?

Pierwszego dnia konferencji w Józefowie uczestnicy omówią m.in. sposoby na zachęcenie młodzieży do wyboru szkoły hotelarskiej, najpoważniejsze bariery w nauczaniu, program praktyk na podstawie założeń przygotowanych przez IGHP, współpracę z dostawcami sprzętów i narzędzi dla hoteli celem skutecznego i profesjonalnego rozpoczęcia pracy zawodowej, a także co powinien wiedzieć dobry pracownik branży hotelowej o lokalnych atrakcjach turystycznych.

W drugim dniu spotkania odbędą się warsztaty dla nauczycieli w zakresie recepcji, gastronomii, housekeepingu i kelnerskie prowadzone przez szkoleniowców współpracujących z Izbą.

W konferencji organizowanej przez IGHP wezmą udział: kadra szkół zawodowych i techników, eksperci i praktycy świata hotelarskiego oraz przedstawiciele administracji państwowej.

IGHP od 2017 roku przeprowadza szkolenia dla branży hotelarskiej, a od 2021 roku organizuje bezpłatne szkolenia dla nauczycieli szkół branżowych, chcąc tym samym wyjść naprzeciw potrzebom rynku pracy. Zadanie publiczne zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a Polska Organizacja Turystyczna została oficjalnym partnerem tego wydarzenia.

IGHP zaprasza nauczycieli na konferencję do Józefowa