IGHP: hotele pozamiejskie i wypoczynkowe w lipcu złapały oddech

Hotel B&B w Nowym Targu/fot. archiwum B&B Hotels

Z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego na temat aktualnej sytuacji branży wynika, że ponad 87 proc. obiektów pozamiejskich odnotowało w lipcu frekwencję powyżej 40 proc., z tego aż 70 proc. odnotowało obłożenie powyżej 60 proc.

Z badania IGHP wynika również, że 62 proc. pracowników hoteli jest już w pełni zaszczepionych. Biorąc to pod uwagę oraz fakt, że obiekty są odpowiednio przygotowane do funkcjonowania w reżimie sanitarnym, należy uznać, że hotele w Polsce są bezpiecznymi miejscami publicznymi, w których świadczone są usługi.

W lipcu ponad 3/4 hoteli odnotowało średnią frekwencję powyżej 40 proc., w tym ponad połowa powyżej 60 proc.

Hotele poza miastami z bardzo dobrymi wynikami

W lipcu, jeszcze wyraźniej niż w czerwcu, obiekty pozamiejskie osiągnęły lepsze wyniki od hoteli miejskich. Frekwencję powyżej 40 proc. uzyskało ponad 87 proc. obiektów, z tego aż 70 proc. odnotowało obłożenie powyżej 60 proc. Warto zauważyć, że żaden z obiektów nie miał frekwencji poniżej 20 proc.

Wyniki hoteli miejskich były bardzo zbliżone do średnich dla całej grupy uczestniczącej w ankiecie.
Jeszcze bardziej wyraźna różnica jest widoczna w wynikach hoteli obsługujących gości biznesowych oraz wypoczynkowych. W tej drugiej grupie obłożenie powyżej 40 proc. odnotowały wszystkie obiekty, w tym 81 proc. hoteli miało frekwencję powyżej 60 proc.
W przypadku hoteli biznesowych, frekwencję powyżej 40 proc. odnotowało 60 proc., z tego w 19 proc. obiektów obłożenie przekroczyło 60 proc.

Informacje dotyczące średniej ceny także wskazują na kolejny miesiąc poprawy. Blisko 60 proc. hoteli osiągnęło średnie ceny wyższe niż w lipcu 2019 r., przy czym prawie 30 proc. odnotowało wzrosty o więcej niż 10 proc. W przypadku 14 proc. obiektów ceny nie zmieniły się, a spadek wykazało 24 proc. hoteli.

Umiarkowane prognozy na jesień

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na następne trzy miesiące również wskazują na poprawę sytuacji w drugim miesiącu wakacji. Natomiast pierwsze dwa miesiące jesienne są już mniej optymistyczne, co wiąże się ze spadkiem udziału gości wypoczynkowych, wyczekiwaniem przez hotele odbudowy ruchu biznesowego, ponownie krótkim okienkiem rezerwacyjnym oraz stanem niepewności związanym z rozwojem epidemii i co się z tym łączy, ryzykiem wprowadzenia kolejnych ograniczeń w funkcjonowaniu hoteli.

W sierpniu obłożenie wyższe niż 40 proc. szacuje dokładnie 2/3 hoteli, z czego ponad 40 proc. wskazuje na frekwencję wyższą niż 60 proc. We wrześniu prognozy obłożenia są już na niższym poziomie, a jego rozkład bardziej równomierny: 1/3 hoteli szacuje frekwencję na poziomie nie wyższym niż 20 proc., kolejna 1/3 nie przekracza 40 proc., a powyżej tego wskaźnika obłożenie deklaruje kolejna 1/3 obiektów.

Październik to na razie obraz dużej niepewności: blisko 3/4 hoteli wskazuje na obłożenie poniżej 20 proc., z tego aż 30 proc. poniżej 5 proc. We wszystkich trzech miesiącach odsetek hoteli, które pozostaną lub planują zamknięcie nie przekracza 2 proc.

Nastroje – bez zmian

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, 87 proc. hoteli nie przewiduje osiągnięcia zysku z działalności operacyjnej wcześniej niż na koniec 2022 r., a wyraźnie niekorzystny odsetek hoteli wskazujących na okres późniejszy niż rok 2022 wynosi nadal ponad połowę (51 proc).

Ocena powrotu przychodów do poziomu z lat 2018-19 również nie zmieniła się. Nadal jako najbardziej prawdopodobny wskazany został rok 2023: 46 proc. hoteli, ale rok 2024 i późniejsze lata także stanowią istotną część wyników ankiety, bo 34 proc.

IGHP ponownie zapytała hotelarzy o nastroje branży. Mając na uwadze wyraźną poprawę wyników w lipcu, odpowiedzi nie zaskakują: nastroje pesymistyczne wskazało tylko nieco ponad 12 proc. hoteli, optymistów jest blisko 28 proc., natomiast najliczniejszą grupę stanowią odpowiedzi „bez zmian” – 60 proc.

Szansa na powrót MICE

Pomijając hotele, które nie dysponują odpowiednią infrastrukturą do obsługi konferencji, 80 proc. obiektów potwierdziło, że otrzymuje zapytania o możliwość organizowania spotkań biznesowych.
Zwiększył się odsetek hoteli, które oceniły liczbę zapytań na dużo lub umiarkowanie, do 45 proc. (w czerwcu było to 35 proc.).

Uwzględniając fakt, że hotele są przygotowane pod względem sanitarnym do obsługi segmentu MICE i jednocześnie rośnie popyt na spotkania biznesowe, obostrzenia dotyczące limitu powierzchni (10 mkw. na 1 os.) powinny zostać jak najszybciej zniesione, a przynajmniej istotnie poluzowane, co od wielu miesięcy postuluje IGHP.

Mało Polskiego Bonu Turystycznego w lipcu

Wyniki ankiety dotyczące wsparcia sprzedaży usług hotelowych przez program Polskiego Bonu Turystycznego są zaskakująco niekorzystne. W lipcu średni udział pobytów opłaconych za pomocą PBT w sprzedaży ogółem wyniósł zaledwie 11 proc. Oczywiście w przypadku hoteli o charakterze wypoczynkowym udział ten był większy, ale również na niskim poziomie 15 proc.
Z kolei w hotelach obsługujących przede wszystkim gości biznesowych, udział, co było do przewidzenia, stanowił niecałe 6 proc. Pomimo tego, blisko 40 proc. hoteli uważa, że PBT tworzy nowy popyt na usługi. Na podstawie wyżej omówionych wskaźników należy jednak uznać, że jest on na niskim poziomie.

Hotelarze się szczepią

W perspektywie umiarkowanych prognoz popytu na usługi hotelowe na jesieni, a jednocześnie w związku ze stanem niepewności co do rozwoju tzw. czwartej fali pandemii, IGHP ponownie zapytała hotelarzy o kwestię dotyczącą zaszczepienia personelu (poprzednio takie pytanie Izba zadała w maju). Odpowiedzi potwierdzają wielką społeczną odpowiedzialność naszej branży.

Uśredniając wyniki, 66 proc. pracowników zostało zaszczepionych pierwszą dawką (o 11 pp. więcej niż w maju), a w pełni zaszczepionych jest aż 62 proc. – i to pokazuje duży wzrost w stosunku do maja, bo aż o 26 pp. Dodając do tego fakt, że obiekty reprezentują bardzo wysoki poziom gotowości do dalszego funkcjonowania w reżimie sanitarnym, co m.in. wykazały liczne kontrole służb państwowych, należy uznać, że hotele w Polsce są bezpiecznymi miejscami publicznymi, w których świadczone są usługi.

O ankiecie

W ankiecie przeprowadzonej online w dniach 9-16 sierpnia wzięło udział 207 hoteli zlokalizowanych we wszystkich województwach. Spośród nich 66 proc. położonych jest w miastach. 26 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (82 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 63 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 95 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 35 proc., łączące segment biznesowy z turystycznym również 35 proc., a specjalizujące się w turystyce wypoczynkowej 30 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (88 proc.). Wszystkie powyższe statystyki są praktycznie niezmienne od początku przeprowadzania przez Izbę ankiet, niezależnie od zmieniającej się liczby respondentów.

IGHP: hotelarze zmagają się z brakiem pracowników i boją się o jesień