IGHP: hotele mogą żywić swoich gości

IGHP
logo IGHP

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego wydał komunikat, w którym doprecyzowuje warunki prowadzenia działalności gastronomicznej w hotelach.

Oto treść komunikatu:

Wg rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, od 14.03.2020 r. do odwołania obowiązuje m.in. całkowity zakaz prowadzenia działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, ujętej w PKD 56.10.A, z wyłączeniem podawania żywności na wynos i w środkach transportu. Zakaz dotyczy restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych w rozumieniu PKD. Zakazana jest także działalność związana z konsumpcją i podawaniem napojów, ujęta w PKD 56.30 (bary, puby itp.).

Nie są zakazane usługi podawania posiłków i napojów w ramach usług dodatkowych zapewnianych w hotelach i podobnych obiektach zakwaterowania sklasyfikowanych w PKD 55.10.Z.

Ponadto zakazana jest działalność związana z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, ujęta w PKD 55.20 (ośrodki wczasowe, szkoleniowo-wypoczynkowe, schroniska itp.).

Marcin Mączyński, sekretarz generalny IGHP, skomentował: „Śniadania i inne posiłki dla gości hotelowych pozostają bez zmian. Restauracja i bar są dostępne tylko dla gości hotelowych, gości z zewnątrz nie obsługujemy. Kierownicy pilnują, żeby w jednym pomieszczeniu przebywało mniej niż 50 osób – gości łącznie z obsługą.”

Aktualne informacje, porady dla hotelarzy znajdziecie na stronie Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.