IGHP broni hotelarzy przed podatkiem minimalnymI

Podatek minimalny od przychodów z budynków uderzy w branżę hotelarską. Konfederacja Lewiatan wraz z Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego są przeciwne interpretacji KIS, w której podatek minimalny ma obciążać hotelarzy, gdyż jest to niezgodne z intencją ustawy. Obie organizacje w piśmie do Ministra Finansów podkreślają, że nie można gościa hotelowego stawiać na równi z najemcą – usługa noclegowa to nie dzierżawa powierzchni, a opłata za nocleg to nie czynsz.

– W naszych zastrzeżeniach zwracamy uwagę, że nie możemy definiować hotelu jako budynku na wynajem. Taka sytuacja jest dla nas absurdalna. Przecież hotel to obiekt, który oferuje kompleksowe usługi wypoczynkowo-rekreacyjne. Nasi goście nie są najemcami powierzchni pokoju, nie dokonują w nim drobnych napraw eksploatacyjnych, nie wymieniają przepalonej żarówki, tylko korzystają z szeroko pojętej usługi hotelowej, w tym z basenu, sauny, restauracji, recepcji itp. Mamy nadzieję, że nasze argumenty przekonają Ministerstwo Finansów do zmiany stanowiska i uchylenia niekorzystnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – mówi Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelastwa Polskiego.

Według Ministerstwa Finansów, wprowadzony w 2018 roku podatek od przychodów z budynków, tzw. podatek minimalny miał na celu przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej stosowanej przez międzynarodowe firmy inwestujące w Polsce w rynek nieruchomości komercyjnych. Pierwotnie nowy podatek dotyczył przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Polski, sklasyfikowanego jako centrum handlowe, dom towarowy, samodzielny sklep i butik, pozostały budynek handlowo-usługowy oraz budynek biurowy, którego wartość początkowa przekracza 10 mln zł. Wysokość podatku wynosi 0,035% podstawy opodatkowania, czyli kwoty stanowiącej wartość budynku pomniejszonej o 10 mln zł.

Po uwzględnieniu zastrzeżeń Komisji Europejskiej w 2019 r. podatek minimalny został zmodyfikowany i objął wszystkie nieruchomości – budynki podatnika, które są oddane w najem lub dzierżawę. Wątpliwości nie budził zakres przedmiotowy podatku minimalnego, gdyż z przepisu bezsprzecznie wynika, że opodatkowaniu podlegają budynki oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze (leasing).

Jednak w kwietniu br. Minister Finansów w odpowiedzi na interpretację poselską i Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej stwierdzili, że udostępnienie budynku hotelowego lub innego o podobnym charakterze, w ramach świadczonej usługi hotelarskiej, noclegowej lub krótkotrwałego zakwaterowania, wypełnia warunki, o których mowa w przepisach o minimalnym podatku, odnoszące się do oddania w całości lub części budynku do używania, a tym samym podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

– Przyjęcie rozszerzającej interpretacji przepisów prawa podatkowego, niezgodnej z brzmieniem oraz celem ustawy podatkowej jest niedopuszczalne i stanowi naruszenie zasad demokratycznego państwa prawa wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP. Przedmiot opodatkowania zostaje określony w interpretacji Ministra Finansów, a nie wynika z ustawy, gdyż usługa hotelowa związana z pokojem hotelowym nie stanowi środka trwałego będącego budynkiem – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu, podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego dotyczy budynku, który został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze. Interpretowanie umów hotelowych jako umów najmu, dzierżawy lub innych podobnych do umów najmu jest nieuprawnione.

Przyjęta interpretacja Dyrektora KIS i w odpowiedzi na interpelację poselską Ministra Finansów będzie oznaczać, że opodatkowani zostaną ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności i ze względu na poczynione inwestycje (niezamortyzowane środki trwałe), nie generują jeszcze dochodu do opodatkowania w CIT/PIT. W ramach „sankcji” za poczynione inwestycje nałożony zostanie na nich podatek minimalny. Uderzy on głównie w przedsiębiorców hotelowych aktywnie inwestujących i przede wszystkim na starcie prowadzenia biznesu. Właściciele budynków hotelowych zbudowali je najczęściej z własnego kapitału, posiłkując się kredytami bankowymi lub leasingiem finansowym / operacyjnym. Czynnikiem, który w tych przypadkach znacznie i negatywnie wpływa na ich wynik finansowy jest amortyzacja środków trwałych.
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego wraz z Konfederacją Lewiatan apeluje o skorygowanie stanowiska Ministerstwa Finansów i uchylenie interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. IGHP jest członkiem Konfederacji Lewiatan od 2018 roku.