IATA chce, by Wenezuela zwróciła pieniądze liniom lotniczym

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych (IATA) zwróciło się do rządu Wenezueli z prośbą o wypełnienie zobowiązań wobec linii lotniczych i zapłacenie zaległych sum.
Suma zobowiązań Wenezueli wobec przewoźników urosło już do 4,1 mld dolarów.

Obłożenie na rejsach z i do Wenezueli spadło w porównaniu do najlepszego poziomu z zeszłego roku o 49 proc., natomiast w porównaniu do pierwszego półrocza zeszłego roku – o 36 proc.
Pieniądze, o które upominają się linie lotnicze, pochodzą ze sprzedaży biletów lotniczych w Wenezueli i są zamrożone przez rząd tego państwa wbrew międzynarodowym przepisom.

Tony Tyler, dyrektor generalny IATA powiedział: “Linie lotnicze nie mogą oferować swoich usług bez gwarancji zapłaty za nie. Rząd Wenezueli składał już wielokrotnie obietnice wywiązania się ze swoich zobowiązań wobec przewoźników. Jednak 4,1 mld pozostają niezapłacone. Zaufanie do tego rynku gwałtownie spada. Większość przewoźników chce ograniczyć ryzyko rezygnując z latania do Wenezueli. Wenezuela, jak wszystkie kraje, czerpie wielkie korzyści z ruchu lotniczego. Transport lotniczy jest katalizatorem wzrostu gospodarczego i jest ważną składową za równo wenezuelskiej gospodarki, jak i globalnej. Transport lotniczy mógłby również pełnić rolę w ożywieniu gospodarki Wenezueli. Bez powrotu regularnych połączeń lotniczych, trudno będzie marzyć o powrotu do zdrowia wenezuelskiej ekonomii.”